Czasopismo naukowe "Studia Prawno-Ekonomiczne" znajduje się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism". Wydawane jest przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Jest współfinansowane ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.etu Łódzkiego.

               

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w Polsce wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk prawniczych i ekonomicznych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych, a ponadto utalentowani młodzi pracownicy nauki z Polski i zagranicy. Są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest międzynarodowy. Dociera ono nie tylko do środowisk naukowych, ale i do przedstawicieli praktyki. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. „Studia Prawno-Ekonomiczne” są jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.

 

Aktualny numer

Tom 111 (2019)

Studia Prawno-Ekonomiczne - zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 136/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Wydano z pomocą finansową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg    logo_wpia_croppedx2.jpg      ek-soc_logo_pl4.jpg

Opublikowane: 2019-08-18

Pełny numer

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery