Yahorlyk Workshop, Core-Formed Vessels, and the “Natron Glass Revolution” in the North Pontic Region

Warsztat w Yahorlyk, naczynia formowane z rdzeniem i rewolucja szkła sodowego w regionie północno-pontyjskim

  • Anzhelika M. Kolesnychenko Instytyt Archeologii, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Słowa kluczowe: paciorki, szkło sodowe, organizacja produkcji Grecy nad Morzem Czarnym, okres archaiczny

Abstrakt

W trakcie badań archeologicznych na terenie greckiej osady z okresu archaicznego w miejscowości Jahorłyk, południowa Ukraina, natrafiono na bogate materiały świadczące o lokalnej produkcji szkła. W artykule zaprezentowano wyniki analiz chemicznych szklanych paciorków tamże znalezionych. Analizy wykonano w latach 1980-tych. Stwierdzono, że rzemieślnicy działający w osadzie wykorzystywali dwa rodzaje szkła – szkło sodowe oraz szkło z niewielką ilością magnezu i dużą zawartością potasu. Jedynie pojedyncze okazy wykonano z innego szkła. Zważywszy kierunki dystrybucji szklanych paciorków, które powstały w osadzie, zaproponowano, aby wskazaną dwoistość rodzaju szkła, z którego wykonano paciorki, tłumaczyć potrzebami odbiorców – Greków i Scytów.

Opublikowane
2019-10-22
Dział
Artykuły