Methods of Gathering Spatial Data for Archaeological Research upon the Roman Fort in Bologa (Romania)

Metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach archeologicznych fortu rzymskiego w Bologa (Rumunia)

  • Tomasz Górzyński Instytut Archeologii , Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Jacek Rakoczy Instytut Archeologii , Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Słowa kluczowe: Dacja, Resculum, LIDAR, geofizyka, archeologia

Abstrakt

Północno-zachodnia granica rzymskiej prowincji Dacji, to jeden z najmniej znanych odcinków rzymskiego limesu. W latach 2016-2017 r. dla okolic rzymskiego fortu Resculum/Rucconium w miejscowości Bologa zostały pozyskane dane przestrzenne, które pozwoliły zadokumentować pozostałości rzymskich konstrukcji. Metody ich pozyskania i analizy stanowią cenny wkład w rozwój metodologii archeologicznej. Archeologiczne badania szerokopłaszczyznowe oraz prospekcja terenowa są prowadzone okolicach Bologa przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu we współpracy z Narodowym Muzeum Historii Transylwanii w Kluż-Napoce.

Opublikowane
2019-10-22
Dział
Artykuły