Изображение римского шлема на надгробной стеле Басилида из некрополя Пантикапея

Obraz rzymskiego hełmu z grobowej steli Bazylidesa w nekropoli Pantikapajonu

  • Владимир Горончаровский Rosyjska Akademia Nauk
Słowa kluczowe: państwo Bosporańskie, wojskowość w pierwszych wiekach n.e., militaria rzymskie

Abstrakt

Studiowanie źródeł pisemnych, sztuk i archeologicznych pokazuje, że pomimo wasalny charakter stosunków państwa Bosporańskiego do cesarstwa Rzymskiego, to małe państwo na skraju świata starożytnego tylko w niewielkim stopniu badał wpływ rzymskiej machiny wojennej, głównie w odniesieniu do struktury organizacyjnej i taktyki. Pojedynczy okazy rzymskiej broni i wojskowego sprzętu można zrobić na Bospor, głównie w okresie przygotowania wspólnych działań wojskowych z rzymską armią. Być może jakąś rolę w tym zakresie odgrywały i lokalni mieszkańcy, wysłużony w rzymskich wojskach pomocniczych.

Opublikowane
2019-10-22
Dział
Artykuły