Rzymskie monety prowincjonalne znalezione w Małopolsce: przegląd

Słowa kluczowe: Barbaricum, Królestwo Bosporańskie, monety, Małopolska, prowincje, rzymskie mennictwo prowincjonalne

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie aktualnego stanu badań na temat napływu monet prowincjonalnych zarejestrowanych na obszarze historycznej Małopolski. Pod pojęciem „mennictwa prowincjonalnego” rozumiane są tutaj zarówno monety prowincjonalne bite w mennicach produkujących monety na użytek danej prowincji, jak i tzw. monety pseudoautonomiczne i autonomiczne bite w mennicach lokalnych. W niniejszym tekście uwzględnione zostały monety produkowane w mennicach zlokalizowanych we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego poczynając od Dacji i Mezji, i położonych dalej na Wschód i Południe aż po prowincje w Azji Mniejszej, Syrię i Egipt, jak również monety bite przez władców Królestwa Bosporańskiego. Ramy chronologiczne niniejszych rozważań wyznaczają końcowe dziesięciolecia Republiki / początek Cesarstwa oraz reforma Dioklecjana (294 r. n.e.). Pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim znaleziska monet brązowych i tzw. bilonowych. Jedynie krótki akapit poświęcony został monecie srebrnej.

Bibliografia

Amandry M. 2012. The Coinage of the Roman Provinces through Hadrian. In. W.M. Metcalf (ed.), The Coinage of the Roman Provinces through Hadrian, Oxford, 391-404.

Anokhin V.A. 1986. Monetnoe delo Bospora, Kiev.

Anonim 1916. Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 6, 60.

Anonim 1936. Skarb monet rzymskich znaleziony w Osie, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 18, 156.

Antoniewicz J. 1955. Brązowa moneta cesarza Galiena, znaleziona w miejscowości Kuty, pow. Węgorzewo, Wiadomości Archeologiczne 22, 358-360.

Bandtkie J.S. 1824-1825. Nummi veteri in Polonia reperti. In. Index lectionum in Universitate Studiorum Jagellonica, Kraków.

Bar M. 1985. Les monnaies grecques de Césarée de Cappadoce (Ier-IIIe s. Ap. J-C.) trouvée en Europe, Bulletin du Cercles d’Études numismatiques 22/3, 53-65.

Bartkowiak Z. 2006. Jasienica Górna, gm. i pow. Nysa, Wiadomości Numizmatyczne 50/1, 97.

Beidin G.V. 2012. Rimskie provintsionalnye monety na territorii Ukrainy v areale chernyakhovskoi kul’tury, Drevnosti 11, 147-159.

Beidin G.V. 2017. Nakhodki bosporskikh monet na territorii Vostochnogo Barbarikuma: monety serediny I v. do n.e. – kontsa 30-kh gg. III v. n.e. In. Zapiski viddilu numizmatiki torevtiki Odes’kogo arkheologichnogo muzeyu III, Odesa, 25-49.

Beidin G.V. 2018. Nakhodki bosporskikh monet za peredelami severnogo Prichernomor’ya na territorii vostochnogo Barbarikuma: pro¬blemy izucheniya. In. M. Lyubichev and K. Myzgin (eds.), Ostrogothica III. Khrono¬logiya i monetnye nakhodki pozdnerimskogo vremeni i epokhi velikogo pereseleniya na¬rodov. Aktual’nye arkheologicheskie issle¬dovaniya v tsentralnoi i vostochnoi Evrope, Khar’kov, 12-35.

Beidin G.V. and Myzgin K.V. 2015. Klad pozdne¬bosporskikh mednykh staterov iz Ksizovo. In. A.M. Oblomskii (ed.), Ostraya Luka Dona v drevnosti. Arkheologicheskii kompleks pamyatnikov gunnskogo vremeni u s. Ksizovo (konets IV – V vv.)(Raneslavyanskii mir. Vyp. 16), Moskva, 165-180.

Beidin G.V., Grigor’iantis M.N. and Liubichev M.V. 2006. Nаkhodki monet rimskogo vremeni na territorii Khar’kovskoi oblasti. In. A.N. Zi¬nukhov (ed.), Drevnosti rimskogo vremeni na Slobozhanshchine, Khar’kov, 110-143.

Bełkowska I. 1981. Napływ dużych monet brązowych na ziemie polskie w I-III w. n.e., Wiadomości Numizmatyczne 25, 121-153.

Bezzenberger A. 1904. Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostpreussens, Königsberg.

Bodzek J. 2004. Drachma Cezarei kapadockiej ze skarbu denarów Nietulisko Małe I. In. W. Kaczanowicz (ed.), Studia z dziejów antyku. Pa¬mięci Andrzeja Kunisza, Katowice, 142-152.

Bodzek J. 2007. Dawne i nowe znaleziska monet rzymskich w archiwum i zbiorze Muzeum Narodowego w Krakowie (cz. I), Wiadomości Numizmatyczne 51/1, 79-87.

Bodzek J. 2018. Starożytne monety rzymskie znalezione w Stanisławicach, stan. 9, gm. Bochnia, woj. Małopolskie. In J. Rodak (ed.), Stanisławice, stan 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych. Via Archeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, 187-194.


Bodzek J. and Madyda-Legutko R. 1997. The Ascalon Coin found at Zarzecze, Przemyśl Voivodship, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne III/IV, 141-152.

Bodzek J. and Madyda-Legutko R. 2013. Novaya nakhodka bosporskoi monety v Pol’she, Drevnee Prichernomor’e, Vypusk X, 69-72.

Bodzek J. and Madyda-Legutko R. 2018. Coins of the Rulers of Cimmerian Bosporus found in Po¬land, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne XIII, 53-92.

Bodzek J., Smagur E., Lach K. and Kopij K. 2014. The database „Finds of Roman Coins in Po¬land” as a new open source tool. The progress in cataloguing coins from Lesser Poland. In. D. Dreslerova (ed.), Pocitacova podpora v archeologii/Computer Application in Archaeology XIII, Svratka, 28.-30.5.2014. Abstract book, Praha, 49.

Bodzek J., Kopij K. and Smagur E. 2017. Finds of Roman Coins in Poland – Lesser Poland. Preliminary Report. In. M. Caccamo Caltabiano et al. (eds.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015 Proceedings, Taormina, Roma-Messina, 825-829.

Bodzek J., Jellonek Sz. and Zając B. 2018. Projekt „Roman Coins Finds from Poland and Territory Associated Historically with Poland” (FRC PL) i nowe znaleziska monet rzymskich z Małopolski. In. V.M. Sidarovich (ed.), Tretsiya navukoviya chitanni pamyatsi prafesara Valyantsina Navumovicha Pabtsevicha (1934- 2008). Tezisi dakladay, Minsk, 16-18 maya 2018 g., Minsk 2018, 8.

Bogucki M., Jagodziński M.F. and Wiercińska J. 2006. Łęcze, gm. Tolkmicko, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, Wiadomości Numizmatyczne 50/2, 201.

Bogucki M., Jurkiewicz B. and Machajewski H. 2012. Licyjska drachma Trajana z osady przeworskiej z miejscowości Łęki Mąjątek pow. Kutnowski, Wiadomości Numizmatyczne 56/2, 236-243.

Bolin S. 1926a. Fynden av romerska mynt i det fria Germanien. Studier i romersk och äldre Germansk historia, Lund.

Bolin S. 1926b. Die Funde römischer und byzantinischer Münzen in Ostpreussen, Prussia XXVI, 203-240.

Borić-Brešković B. and Vojvoda M. 2018. The Circulation of Roman Provincial Coins from the Viminacium Mint. In. M. Korać, S. Golubović and N. Mrđić (eds.), Vivere Militare Est. From Populus to Emperors – Living on the Frontier, Institute of Archaeology Monographies 68/2, Belgrade, 73-100.

Brajcevskii M.Yu. 1959. Rims’ka moneta na terytorii Ukraini, Kiiv.

Budaj M. and Hunka J. 2018. Nálezy mincí na Slovensku V/1. Bratislava, Nitra.

Bursche A. 1983. „Medaillon” of Perinthos found near Gdańsk. In. A. Fol (ed.), Pulpudeva, Semaines Philippopolitaines de l’histoire et la culture Thrace, 4, Plovdiv, 3-17 Octobre 1980, Sofia, 197-199.

Bursche A. 1984. Emisje autonomiczne Mezji i Tracji oraz ich rozpowszechnienie w Europie Środkowo-Wschodniej. In. S. Parnicki-Pudełko (ed.), Balcanica Posnaniensia, Acta et Studia, I, Mezja-Tracja-Bałkany, Poznań, 235-244.

Bursche A. 1988. Znaleziska monet rzymskich z Małopolski. Uwagi na marginesie inwentarza Andrzeja Kunisza, Wiadomości Numizmatyczne 32, 207-214.

Bursche A. 1994. Die Markomannenkriege und der Zufluß römischer Münzen in das Barbaricum. In. H. Friesinger, J. Tejral, A. Stuppner (eds.), Markomannenkriege. Ursachen und Wirkungen, Brno, 471-485.

Bursche A. 1996. Later Roman-Barbarian Contacts in Central Europe. Numismatic Evidence, Berlin.

Bursche A. 1997. Roman Coinage from Jakuszowice Settlement in North Małopolska, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne II, 119-157.

Bursche A. 1999. Znane i nieznane znaleziska denarów z ziem polskich, Wiadomości Numizmatyczne 43, 115-145.

Bursche A. 2006. Relations between the Late Roman World and Barbarian Europe in the Light of Coin Finds, Bulletin du Cercle d`études nu¬mismatiques 43/2, 221-227.

Bursche A. 2007. Recenzja W. A. Łonak, Znaleziska monet rzymskich na Śląsku, Częstochowa 2005, Archeologia Polski LII, 209-214.

Bursche A. 2008. Function of Roman coins in Barbaricum of Later Antiquity. An anthropological essay. In. A. Bursche, R. Ciołek and R. Wolters (eds.), Roman coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005, Collection Moneta 82, Wetteren, 395-416.

Bursche A. 2013. Recording the Roman Coin Finds from Poland, FRC PL 2013-2017, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne VIII, 281-283. DOI: 10.11588/diglit.31072.32

Bursche A. 2014. Inwentarze znalezisk monet rzymskich z Polski (FMRPL) będą kontynuowane, Wiadomości Numizmatyczne 58/1-2, 347-349.

Bursche A., Kaczanowski P. and Rodzińska-Nowak J. 2000. Monety rzymskie z Jakuszowic. In. R. Madyda-Legutko and T. Bochnak (eds.), Superiores barbari. Księga ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, Kraków, 101-130.

Bursche A. and Czarnecka K. 2006. Moneta Maksymiana Herkuliusza z osady w Oronnem, pow. garwoliński. In. A. Bursche and R. Ciołek (eds.), Corpus der römische Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Supplement Band 3, Neue Funde römischer Importe aus Polen III, Warszawa, 215-218.

Butcher K. 1988. Roman Provincial Coins: An Introduction to the Greek Imperials, London.

Ciołek R. 2001. Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu. Światowit Supplement Series A: Antiquity VI, Warszawa.

Ciołek R. 2007. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen: Pommern, Collection Moneta 67, Wetteren.

Ciołek R. 2008. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen: Schlesien, Collection Moneta 83, Wetteren.

Dobrzańska H. 1997. Kultura przeworska w okre¬sie rzymskim. In. K. Tunia (ed.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków, 331- 382.

Dušanić S. 1976. The Era of Viminacium. In. M. Vasić, P. Popović and D. Gaj-Popović (eds.), Kovanje i kovnice antičkog i srednjovekovnog novca, Beograd, 53-58.

Dymowski A. 2008a. Najnowsze znaleziska monet rzymskich z Lubelszczyzny i Podkarpacia, Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne 50, 36-68.

Dymowski A. 2008b. Najnowsze znaleziska monet rzymskich z północnej Polski, Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne 74, 13-22.

Dymowski A. 2008c. Najnowsze znaleziska monet rzymskich z prawobrzeżnego Mazowsza i Podlasia, Wiadomości Numizmatyczne 52, 70-98.

Dymowski A. 2009. Najnowsze znaleziska monet rzymskich z Warszawy i okolic, Biuletyn Numizmatyczny 1 (353), 13-20.

Dymowski A. 2011. Znaleziska monet rzymskich rejestrowane w pierwszych latach XXI wieku. Aspekty źródłoznawcze, Zielona Góra.

Dymowski A. 2013. Chronologia napływu denarów rzymskich z i -iii wieku na ziemie Polski w świetle analizy nowego materiału ze znalezisk drobnych, Wiadomości Numizmatyczne 57/1, 93-148.

Dymowski A. and Jellonek S. 2017. Mniej lub bardziej interesujące monety rzymskie znalezione niedawno na terenie Polski, Biuletyn Numizmatyczny 4 (388), 241-257.

Dymowski A. and Więcek T. 2018. Kolejne znaleziska monet antycznych z terenu Kujaw, Biuletyn Numizmatyczny 3 (391), 161-187.

Erdrich M. 2001. Rom und die Barbaren. Das Verhältnis zwischen dem Imperium Romanum und den germanischenn Stämmen vor sejner Nordwestgrenze vor der späten Republik bis zum Gallischen Sonderreich, Römisch-Germanische Forschungen 58, Mainz.

Feduszka J. 1999. Zamojska część skarbu monet rzymskich z Żulic, Wiadomości Numizmatyczne 43/1-2, 69-98.

Frolova N.A. 1997. Monetnoe delo Bospora (seredina I v. do n.e. – seredina IV v. n.e.), Chast’ I. Monetnoe delo Bospora 49/49 g. do n.e.- 210/211 g. n.e., Chast’ II. Monetnoe delo Bospora 211-341/342 gg. n. e., Moskva.

Gałęzowska A. 2016. Monety rzymskie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Fontes Archaeologici Posnanienses 52, 207-254.

Găzdac C. 2008. Aspects of coin circulation in Roman Dacia. In. A. Bursche, R. Ciołek and R. Wolters (eds.), Roman coins outside the Em¬pire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005, Collection Moneta 82, Wetteren, 269-294.

Găzdac-Alföldy A. and Găzdac C. 2005. The role of coinage “Provincia Dacia” in the coin supply at the Lower Danube region (3rd c. AD). In. C. Alfaro, C. Marcos and P. Otero (eds.), Proceedings of the XIIIth International Numismatic Congress, Madrid, Spain, September 2003, Madrid, 651-661.

Găzdac C. and Alföldy-Găzdac Á. 2008. The Management of a Monetary Crisis? The ‘P M S COL VIM’ and ‘PROVINCIA DACIA’ Coinages in the Roman Monetary Policy of the 3rd Century AD, Numismatische Zeitschrift 116- 117, 135-153.

Gumowski M. 1958. Moneta rzymska w Polsce, Przegląd Archeologiczny X (1954-1956), 87-149.

Gupieniec A. 1954. Przewodnik po dziale numizmatycznym Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Starożytność i wczesne średniowiecze, Łódź.

Gurba J. 1958. Kobylany pow. Opatów; Kunów pow. Opatów; Skały pow. Opatów; Włodawa woj. Lubelskie, Wiadomości Numizmatyczne 2/2, 47.

Hlinka J., Kolníková E., Kraskovská L. and Novák J. 1978. Nálezy mincí na Slovensku III. Bratislava.

Hollack F. and Peiser E. 1904. Das Gräbefeld von Moythienen, Königsberg.

Howgego C. 2005. Coinage and Identity in the Roman Provinces. In. C. Howgego, V. Heuchert and A. Burnett (eds.), Coinage and Identity in the Roman Provinces, Oxford, 1-17.

Jančo M. 2002. Nález alexandrijských tetradrachiem v strednej Európe. Príspevok k poznaniu obchodných kontaktov Afriky Prokonzulskej a Egypta so stredným Podunajskom v mladŝej dobe rímskej, Slovenska numizmatika 16, 11-40.

Jones T.B. 1963. A Numismatic Riddle: The So-called Greek Imperials, Proceedings of the American Philosophical Society 107/4, 308-347.

Jones T.B. 1965. Greek Imperial Coins, The Voice of the Turtle: North American Journal of Numismatics 4, 295-308.

Kaczanowski P. 2017. Corpus der römische Funde im europäischen Barbaricum. Polen-Band 2. Kleinpolen, Kraków.

Kaczanowski P. and Margos U. 2002. Tabula Imperii Romani, M 34-Kraków, Kraków.

Kisza W. 1990. Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opuscula Musealia 4, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CMXLVIII, Kraków, 109-122.

Kokowski A. 1984. Monety antyczne na Lubelszczyźnie, Wiadomości Numizmatyczne 28/1-2, 27-54.

Kokowski A. 1995. Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim, Lublin.

Kokowski A. 1999. Strefy kulturowe w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim na łuku Karpat. Część I – od młodszego okresu przedrzymskiego do młodszego okresu rzymskiego. In. S. Czopek and A. Kokowski (eds.), Na granicach antycznego świata, Rzeszów, 25-44.

Kolendo J. 2006. Jerzy Samuel Bandtkie autorem pionierskiej pracy z roku 1924 o znaleziskach monet rzymskich na ziemiach Polski. In. A. Bursche and R. Ciołek (eds.), Corpus der römische Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Supplement Band 3, Neue Funde römischer Importe aus Polen III, Warszawa, 243-261.

Kolniková E. and Hunka J. 1994. Nálezy minci na Slovensku IV, Bratislava.

Konik E. 1965. Znaleziska monet rzymskich na Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Krzyżanowska A. 1976. Skarb denarów rzymskich z Drzewicza, Wrocław.

Kubiak S. 1978. Znaleziska monet greckich z obszaru Polski, Wiadomości Numizmatyczne 22/3-4, 190-217.

Kubiak S. 1979. Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Wrocław.

Kunisz A. 1969. Chronologia napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski, Wrocław.

Kunisz A. 1970. Dalsze znaleziska monet rzymskich z Małopolski, Wiadomości Numizmatyczne 14, 126-128.

Kunisz A. 1973a. Katalog skarbów monet rzymskich odkrytych na ziemiach polskich, Warszawa.

Kunisz A. 1973b. East and Central European Finds of Autonomous Coins from the Roman Empire Period, Wiadomości Numizmatyczne 17, Polish Numismatic News 2, 27-39.

Kunisz A. 1979. Drachmy licyjskie i pontyjskie w obiegu monetarnym na europejskich obszarach Cesarstwa Rzymskiego. In. A. Kunisz (ed.), Pieniądz i gospodarka pieniężna w Starożytności i Średniowieczu, Historia i Współczesność V, Katowice, 65-93.

Kunisz A. 1983. Udział drachm imperialnych z Amisos w obiegu pieniężnym na obszarze europejskich prowincji Cesarstwa rzymskiego w II-III w. n.e., Antiquitas 9, 123-131.

Kunisz A. 1985. Znaleziska monet rzymskich z Małopolski, Wrocław.

Laser R. 1980. Die römischen und frühbyzantinischen Fundmünzen auf dem Gebiet der DDR, Berlin.

Lind L. 1988. Romerska denara funna i Sverige, Stockholm.

Lucchelli T.M. 1998. La moneta nei rapporti tra Roma e l’Europa barbarica: aspetti e problemi, Publicazioni della Facoltá di Lettere e Filosofia dell’Universitá degli Studi di Milano 179, Firenze.

Łonak W. 2005. Znaleziska monet rzymskich na Śląsku, Częstochowa.

Madyda-Legutko R. 1995. Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim. Katalog stanowisk, Rozprawy Habilitacyjne nr 304/2, Kraków.

Madyda-Legutko R. 1996a. Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim, Rozprawy Habilitacyjne nr 304/1, Kraków.

Madyda-Legutko R. 1996b. Die Púchov-Kultur in polnischen Westkarpaten. In. Z. Woźniak (ed.), Kontakte längs der Bernstrasse (zwischen Ca¬put Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt, Kraków, 183-187.

Madyda-Legutko R., Poleski J. and Krąpiec M. 2005. Studia nad geografią osadnictwa w górnym dorzeczu Wisły u schyłku starożytności i na początku średniowiecza. In. P. Kaczanow¬ski and M. Parczewski (eds.), Archeologia o początkach Słowian, Kraków, 307-352.

Magomedov B.V. 2006. Monety iak dzherelo do istorii plemen cherniakhivs’koi kultury, Kiiv.

Magomedov B.V. 2008. Coins as a source of in¬sight on Chernyakhiv tribes. In. A. Bursche, R. Ciołek and R. Wolters (eds.), Roman coins outside the Empire. Ways and Phases, Con¬exts and Functions. Proceedings of the ESF/ SCH Exploratory Workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005, Collection Moneta 82, Wetteren, 171-178.

Mielczarek M. 1981. Uwagi o znaleziskach monet Olbii i Pantikapajonu na obszarze Polski, Wiadomości Numizmatyczne 25, 16-28.

Mielczarek M. 1986. Znaleziska monet starożytnych z Kołomyi i jej okolic, Ukraina. Pomył¬ka, niedokładności, nieporozumienia, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 6, 53-60.

Mielczarek M. 1988. O monetach greckich wybitych przed końcem I wieku p.n.e. znalezionych na obszarze Polski, Wiadomości Numizmatyczne 32, 129-158.

Mielczarek M. 1989. Ancient Greek Coins Found in Central, Eastern and Northern Europe, Wrocław.

Mielczarek M. 1996. Antyczne monety greckie odkryte na ziemiach Polski, Litwy, Białorusi i zachodniej Ukrainy. In. K.Filipow, B. Kuklik (eds.), Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina. Wspólne dzieje pieniądza, Supraśl 20-22 X 1994. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa, 31-37.

Mielczarek M. 2004. Monety greckie wybite przed końcem I w. p.n.e. znalezione nad Bałtykiem. In. G. Horoszko (ed.), Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego. Materiały z konferencji 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin, 25-36.

Mielczarek M. 2008. On Greek coin finds from the Central European Barbaricum. In. A. Bursche, R. Ciołek, R. Wolters (eds.), Roman Coins outside the Empire, Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005, Collection Moneta, 82, Wetteren, 11-34.

Mielniczuk B. 1997. Skarb rzymskich denarów I-II w. n.e. z Żulic, województwo zamojskie, w Mu¬zeum Okręgowym w Koszalinie, Koszalińskie Zeszyty Muzealne 21, 261-295.

Militký J. 2013. Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách (5. století před Kristem až 7. století po Kristu). Komentovaný katalog nálezového fondu, Praha.

Milutinović D. 2017. Monety prowincjonalnorzymskie aleksandryjskie w Barbaricum środkowoeuropejskim, Folia Numismatica 31/2, 159-184.

Mitkowa-Szubert K. 1989. The Nietulisko Małe hoards of Roman denarii, Warszawa.

Myzgin K. 2011. Nakhodki rimskikh monet provintsial’noi maloaziiskoi chekanki II-III vv. Na territorii chernyakhovskoi kul’tury, Drevnee Prichernomor’e IX, 321-238.

Myzgin K. 2012. Finds of Roman Coins of Asia Minor Provincial Mintage in the Territory of Chernyakhiv Culture. In. G.R. Tsetskhladze et al. (eds.), The Black Sea, Paphlagonia, Pontus and Phrygia in Antiquity Aspects of archaeology and ancient history, BAR International Series 2432, Oxford, 197-201.

Myzgin K. 2013. O nakhodke dvukh bosporskikh staterov na poselenii pozdnerimskogo vremeni Komariv (Chernovitskaya oblast’) i ikh vozmozhnom kul’turno-istoricheskom kontekste. In. V.N. Zin’ko (ed.), XIV Bosporskie chteniya. Bospor Kimmeriiskii i varvarskii mir v period antichnosti i srednevekov’ya. Arkheologicheskii ob’ekt v kontekste istorii, Kerch, 336-341.

Myzgin K. 2015a. New Finds of Roman Provincial Bronze Medallions on the Territory of Ukraine, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne X, 103-114. DOI: 10.11588/diglit.31074.10

Myzgin K. 2015b. O novoi nakhodke bronzovogo medal’ona Elagabala chekanki g. Philipopol’. In. И.В. Волков et al. (eds.), Vosemnadtsataya Vserossiiskaya Numizmaticheskaya konpherentsiya, Moskva-Kolomna 20-25 aprelya 2015 goda. Tezisy dokladov i soobshchenii, Moskva, 32-33.

Myzgin K. 2017. Echo of the Gothic wars: finds of Roman provincial coins (Balkan cities mintage) on the territory of Ukraine. In. M. Vojvoda (ed.), International numismatic symposium “Circulation of the antique coins in Southeastern Europe”, Book of abstracts, Belgrade, 26.

Myzgin K. 2018. Finds of Roman provincial coins on the territory of Eastern Europe: Balkan cities mintage. In. V. Ivanišević, B. Borić-Brešković and M. Vojvoda (eds.), Proceedings of the International Numismatic Symposium Circulation of the antique coins in Southeastern Europe, Belgrade, 87-103.

Myzgin K. and Beidin G. 2012. Finds of Bosporan Coins in the Territory of the East-European Barbaricum, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne VII, 57-91. DOI: 10.11588/ diglit.22230.9

Myzgin K. and Beidin G.V. 2015. O pozdnebos¬porskikh monetakh na territorii Barbarikuma. In. И.В. Волков et al. (eds.), Vosemnadtsataya Vserossiiskaya Numizmaticheskaya konpherentsiya, Moskva-Kolomna 20-25 aprelya 2015 goda. Tezisy dokladov i soobshchenii, Moskva, 30-32.

Nosek S. 1957. Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, Annales Universitates Mariae Curie-Skłodowska F/VI, Lublin.

Ondrouch V. 1964. Nálezy keltských, antických a byzantských minci na Slovensku, Bratislava.

Opozda T. 1970. Nowe znaleziska monet rzymskich, Wiadomości Numizmatyczne 14, 51- 52.

Piotrowicz L. 1928-1929. Monety rzymskie zna¬lezione w Krakowie, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 12, 52-56.

Piotrowicz L. 1931-1932. Monety starożytne w Regjonalnem muzeum Podolskiem T. S. L. w Tarnopolu, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 14, 124-125, Nos. 1-13.

Piotrowicz L. 1936. Znaleziska monet greckich i rzymskich przy budowie kolei małopolskich, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 18, 95-109.

Paszkiewicz B. 1999. Jeszcze dwa fragmenty skarbu monet rzymskich z Żulic, Wiadomości Numizmatyczne 43/1-2, 99-114.

Paszkiewicz B. 2000. Znaleziska monet zarejestrowane w Katedrze Archeologii UMCS w 1999 r., Fontes Numismatici I, 9-74.

Paszkiewicz B. 2005. Skarb z Żulic (1970) bez końca. In. P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska and S. Sadowski (eds.), Europa barbarica. (Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Mo-numenta Studia Gothica 4), Lublin, 369-373.

Roczkalski B. and Włodarczak P. 2005-2006. Bada¬nia wykopaliskowe przeprowadzone w latach 2005-2006 na stanowisku 4 w Łysokaniach oraz na s. 33 w Brzeziu, Raport, 359-369.

Romanowski A. 2008. Die fundmünzen der Römischen zeit in Polen, Rechtsufriges Masovien und Podlachien, Collection Moneta 84, Warsaw.

Rudnicki M. 2014. Znaleziska. Jakuszowice, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, Wiadomości Numizmatyczne 58/1-2, 276-278.

Salamon M. 1971. The Chronology of Gothic Incursions into Asia Minor in the IIIrd century AD, EOS 59, 109-139.

Sidarovich V.M. 2013. A hoard of Alexandrian Tetradrachms from Last Quarter of the 3rd Century AD found in the Upper Neman Region, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne VIII, 173-183. DOI: 10.11588/di-glit.31072.17.

Sidarovich V.M. 2014. The Finds of Greek and Roman Coins in Belarus, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne IX, 71-96. DOI: 10. 11588/diglit.31073.9.

Skowronek S. 1973. Glinik Mariampolski, pow. Gorlice. Skarb monet bosforańskich i olbijskich, Wiadomości Numizmatyczne 17/3, 154-155.

Wagner T. and Zając B. 2018. A new Roman coin finds from Częstochowa region, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne XIII, 225-243.

Wielowiejski J. 1960. Przemiany gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski w okresie późnorzymskim i przedrzymskim, Materiały Starożytne 6, Warszawa.

Wolters R. 1999. Nummi signati. Untersuchungen zur römischen Münzprägungen und Geldwirtschaft, Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte 49, München.

Vakulenko L.V. 2010. Ukrainski Karpaty u nizn’orims’kii chas (etnokul’turni ta sotsial’no-ekonomichni prot- sesu), Kiiv.

Vojvoda M. 2017. Coins of the Viminacium Mint from the Pećine Necropolis (Viminacium), Archaeology and Science 12, 51-74.

Zając B. 2017. Circulation of Trajan’s silver Greek imperial coins struck in Lycia and Cappadocia in the light of coin finds in Europe. In. M. Caccamo Caltabiano et al. (eds.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015 Proceedings, Taormina, 967-970.

Zapolska A. 2008. Römische Münzen im Westbaltischen Kulturkreis – Kontexte und Funktionen. In. A. Bursche, R. Ciołek and R. Wolters (eds.), Roman coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Explora¬tory Workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005, Collection Moneta 82, Wetteren, 179-194.

Zapolska A. 2011. Roman Coins from the Western Part of the West Balt Territory. In. N. Holmes (ed.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress Glasgow 2009, Glasgow, 1115-1125.

Zapolska A. 2013. The Influx of Roman Coins to the West Balt Culture Environment, Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne VIII, 105-123. DOI: 10.11588/diglit.31072.13

Zapolska A. 2014. Monety rzymskie z cmentarzyska płaskiego w Łężanach. In. A. Wiśniewska (ed.), Łężany. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim. Badania w sezonie 2013, Warszawa, 79-101.
Opublikowane
2019-12-30
Dział
Artykuły