Mennica Kallatis w okresie hellenistycznym. Etapy rozwoju i możliwe modele obecności, penetracji i możliwej cyrkulacji monet w środowisku greckim i wśród ludności miejscowej

Słowa kluczowe: Kallatis, monety, obieg monetarny, warsztat, Dobrudża, Morze Czarne, okres hellenistyczny

Abstrakt

Kallatis, założone prawdopodobnie w drugiej połowie VI w. p.n.e. przez Herakleję Pontyjską, w IV w. p.n.e. przeżywało okres rozkwitu gospodarczego. Był to również rozwoju urbanistycznego miasta. Kontakty handlowe miasta sięgały, między innymi, Heraklei, Synopy, Tazos i Rodos. Na ten czas przypada rozwój mennictwa Kallatis. Bito początkowo drachmy, hemidrachmy i niższe nominały. Później bito złote statery, srebrne tetradrachmy oraz monety miedziane o rozmaitej ikonografii. Oceniając czas rozpoczęcia produkcji monet w Kallatis zwrócić należy uwagę, że na terenie dzisiejszej Dobrudży wcześniej monety bito jedynie w Histrii. W artykule zaprezentowano dyskusję na temat obiegu monet Kallatis od IV do I w. p.n.e. Zwrócono uwagę na powiązania rozpowszechnienia monet Kallatis z powiązaniami handlowymi miasta.

Bibliografia

Avram A. 1989. Pentru o fenomenologie a raporturilor dintre geţi și greci, Symposia Thracologica 7, București, 70-93.

Avram A. 1996. Histria. Les résultats des fouilles. VIII, Les timbres amphoriques, 1. Thasos, Bucarest-Paris.

Avram A. 1999. Inscriptions grecques et latines de Scythie Mineure, volume III. Callatis et son territoire, Bucarest-Paris.

Avram A. and Poenaru-Bordea Gh. 2001. Coloniile greceşti din Dobrogea. In M. Petrescu- Dîmboviţa, Al. Vulpe (eds.), Istoria Românilor, vol. I., Moştenirea Timpurilor Îndepărtate, Bucureşti, 533-634.

Buzoianu L. 1986. Les premières importations d`amphores timbrés dans les cités grecques de Tomis et de Callatis, BCH, supplément XIII, recherches sur les amphores grecques. Paris, 407-416.

Callataÿ F. 1991. L`histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies, Louvain-la-Neuve.

Callataÿ F. 1995. Les derniers statères posthumes de Lysimaque émis à Istros, Tomis et Callatis. In S. Torbatov, V. Yotov (ed.), Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval History of Dobrudja. International Symposium, Dobrich 1993, Dobrudža 12, Dobrič, 39-50.

Canarache V. 1957. Monetele autonome inedite din Dionysopolis și cronologia lor relative, SCN 1, 61-78.

Conovici N. 2005. The dynamics of trade in transport amphoras from Sinope, Thasos and Rhodos on the Western Black Sea Coast: a comparative approach. In Vl.F. Stolba, L. Hannestad (eds.), Chronologies of the Black Sea area in the period c. 400-100 BC, Black Sea Studies 3, Danish National Research Foundation`s Centre for Black Sea Studies, Aarhus, 97-117.

Conovici N. and Irimia M. 1991. Timbres amphoriques et autres inscriptions céramiques découverts à Satu Nou (comm. ď Oltina, dép. de Constantza), Dacia N.S. 35, 139-175.

Covacef Z. 1975. Contribuţii privind cultul lui Hercule în Scythia Minor, Pontica 8, 399-428.

Crișan I. H. 1977. Burebista şi epoca sa, București.

Grămăticu S. and Ioniţă V. 2006-2007. Monede de bronz inedite de la Callatis din secolele I a.Chr.-I p.Chr., Cercetări Numismatice 12-13, București, 59-73.

Grămăticu S. and Ioniţă V. 2007a. Primele emisiuni monetare de bronz ale atelierului din Callatis. In E. Nicolae (ed.), Simpozion de Numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504- 2004), Chişinău, 29 septembrie-2 octombrie 2004, Comunicări, Studii şi Note, Bucureşti, 9-28.

Grămăticu S. and Ioniţă V. 2007b. Monniaes de bronze inédites de Callatis du Ier siècle av. J.-C. et du Ier siècle ap. J.-C., NC 167, 33-45.

Iliescu O. 1976. Le système monétaire et pondéral à Histria, Callatis et Tomis aux Ve-IIe siècles av. notre ère. In Actes du 8ème Congrès International de Numismatique, New York- Washington, septembre 1973, Paris-Bâle, 85-98.

Krebs S. A. 1998. Intensive survey in the vicinity of late roman Ulmetum, SCIVA 49/1, 97-125.

Marin S. 2015: On the metrology of the city of Istros in the autonomous period, Dacia NS 59, 21-47.

Marin S. 2017. Hellenistic lead weights, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice 3, București, 323-335.

Marin S. 2018, O nouă prezentare a tezaurului de monede callatiene de la Poiana, jud. Galați. In L. Munteanu, C.D. Nicola, G.M. Talmațchi, Studia numismatica et Archaeologica. In honorem magistri Virgilii Mihăilescu-Bîrliba oblate, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XXXIX, București/Piatra Neamț, 87-117.

Mihăilescu-Bîrliba V. 1990. Dacia răsăriteană în secolele VI-I î.e.n. Economie și monedă, Iași.

Mitrea B. 1965. Monede antice și feudale descoperite la Zimnicea, SCIV 16/2, 239-260.

Munteanu L. 2005. Quelques considérations concernant les découvertes des monnaies d’or de type Lysimaque dans la Dacie intra-carpatique. In V. Cojocaru (ed.), Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea (from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest), Iaşi, 237-254.

Munteanu L. 2013. Legăturile orașelor grecești vest-pontice cu populațiile barbare în epoca elenistică. Evidența numismatică. In Fl. Panaint Bîrzescu, I. Bîrzescu, Fl. Matei-Popescu, A. Robu (eds.), Poleis in the Black Sea area: Inter-pontic relations and local productions, București, 358-392.

Munteanu L. 2016. The coins of the western pontic greek cities and the ”Barbarian” population in the Hellenistic period, Acta Musei Tutovensis XII2, In honorem Ion Ioniță octogenarii, Bârlad, 27-39.

Ocheșeanu R. 1975. Ponduri inedite din Callatis şi Tomis, Studii și Cercetări Numismatice 6, București, 153-155.

Petac E. 2004-2009. Noi date privind tezaurele de monede de aur din perioada elenistică descoperite în Dobrogea: o nouă cronologie a tezaurului de la Dăeni, jud. Tulcea, BSNR 98-103, 9-20.

Pick B. 1898. Die Antiken Münzen Nord- Griechenlands. Band I. Dacien und Moesien, Berlin.

Pippidi D.M. 1967. Contribuţii la istoria veche a României2, București.

Pippidi D.M. 1971. I greci nel basso Danubio dall`età arcaica alla conquista romana, Milano.

Pippidi D.M. 1976. Gètes, Grecs et Romains en Scythie Mineure : coexistence politique et interférences culturelles. In D. M. Pippidi (ed.), Travaux du VIe Congres international d’études classiques. Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien, Madrid, Septembre, 1974, Bucharest-Paris, 445-453.

Pippidi D.M. 1998. Studii de istorie a religiilor antice. Texte şi interpretări, Bucharest.

Pippidi D.M. and Berciu D. 1965. Din istoria Dobrogei. Geţi şi greci la Dunărea de Jos din cele mai vechi timpuri pînă la cucerirea romană, Bucharest.

Poenaru Bordea Gh. 1974. Le trésor de Mărăşeşti. Les statères en or des cités du Pont Gauche et le problème des relations avec le monde grec et les populations locales aux VIe-Ier siècles av.n.è., Dacia 18, 103-125.

Poenaru Bordea Gh. 1979. Les statères ouest-pontiques de type Alexandre le Grand et Lysimaque, RBN 125, 37-51.

Poenaru Bordea Gh. 1997. Emisiunile monetare ale atelierelor greceşti de pe litoralul românesc al Mării Negre (sec. VI î.Hr.-III d.Hr.). Un stadiu al problemei. In G.G. Potra (ed.), 130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, Bucureşti, 56-70.

Poenaru Bordea Gh. 1999. A propos du Pont Occidental et du Bas-Danube à l’époque de Mithridate VI Eupator, RBN 145, 155-164.

Poenaru Bordea Gh. 2004. La diffusion des monnaies d’Istros, Callatis et Tomi du VIe au Ier siècle av. J.-C. dans leurs territoires, zones d’influences et ailleurs. In V. Marrazza et alii (eds.), Presenza e funzioni della moneta nelle chorai delle colonie greche dall’Iberia al Mar Nero, Atti del XII Convegno organizzato dall’Università „Federico II“ e dal Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli, 16-17 giugno 2000, Roma, 27-70.

Poenaru Bordea Gh. 2005. Tezaurul de la Dăeni, jud. Tulcea. Catalogul monedelor din colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi. In E. Nicolae (ed.), Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 11-22.

Preda C. 1998. Istoria monedei în Dacia preromană, București.

Preda C., Bârlădeanu E. 1979. Săpăturile arheologice de salvare din zona șantierului naval de la Mangalia (1974), Pontica 12, 97-107.

Preda C. and Petac E. 2006. Les monnaies d’or de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine. I. Monnaies grecques et romaines, Wetteren.

Pridik E.M. 1902. Anadol’skii klad zolotykh staterov 1895 goda, Izvestij a Imperatorskoj Archeologičeskoj Kommissii 3, St.-Petersburg, 58-92, pl. 8-13.

Ruscu L. 2002. Relaţiile externe ale oraşelor greceşti de pe litoralul românesc al Mării Negre, Cluj-Napoca.

Seyring H. 1958. Parion au 3e siècle avant notre ère. In Harald Ingholt (ed.), Centenial Publication of The American Numismatic Society, New York, 603-625.

Suceveanu A. 1977. Viaţa economică în Dobrogea Romană-secolele I-III e.n., Bucharest.

Ștefan A. 1984. Relations étrangères des cités du Pont Gauche à l’époque hellénistique. In J. Harmatta (ed.), Actes du VIIe Congrès de la Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques, I, Budapest, 329-338.

Talmaţchi G. 2002-2003. Scurtă privire asupra ariei de difuzare a monedelor autonome emise de Callatis și Tomis, Pontica 35-36, 395-408.

Talmaţchi G. 2004. Aspecte privind circulaţia monedelor în spaţiul extracarpatic dintre Dunăre și Nistru emise de coloniile grecești vest-dobrogene (sec. V-I a.Chr.). In I. Cândea et alii (eds.), Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 175-182.

Talmațchi G. 2004-2009. Un lot de monede callatiene autonome descoperite la Adamclisi, jud. Constanța, BSNR 98-103, 193-195.

Talmaţchi G. 2006a. Les monnaies autonomes ďIstros, Callatis et Tomis. Circulation et contexte, Wetteren.

Talmațchi G. 2006b. Aspecte iconografice privitoare la monedele emise de către coloniile vest-pontice dobrogene Callatis şi Tomis în epocă autonomă. In L. Mihăilescu-Bîrliba, O. Bounegru (eds.), Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae, In honorem Silvii Sanie, Bucureşti, 105-112.

Talmațchi G. 2007. The Mint`s Issues from the Black Sea Coast and other Areas of Dobrudja. The Pre-Roman and Early Roman Periods (6th century B.C.-1st century A. D.), Cluj- -Napoca.

Talmațchi G. 2008. Noi date privind viaţa religioasă la Histria, Callatis şi Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele V-I a.Chr.), Revista Bistriţei 22, 73-83.

Talmațchi G. 2009. Descoperiri monetare în zona fortificației de la Albești com. Albești, jud. Constanța), BSNR 98-103, 83-103.

Talmaţchi G. 2011. Monetăriile orașelor vest-pontice Histria, Callatis și Tomis în epoca autonomă. Iconografie, legendă, metrologie, cronologie și contramarcare, Cluj-Napoca.

Talmațchi G. 2016. The Coinage of Callatis in the Hellenistic Period revisited. In A. Robu, I. Bîrzescu (eds.), Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare, les cités de la Propontide et du Pont-Euxin, Archéologie, épigraphie, histoire, Actes du colloque de Mangalia (8-12 juillet 2012), Paris, 439-450.

Talmațchi G. 2017a. Pentru o Restitutio in Integrum-despre câteva descoperiri elenistice din jurul jumătății secolului XX, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice 3, 275-305.

Talmațchi G. 2017b. Despre comunitățile greco-autohtone din zona centrală și sud- -vestică a Dobrogei în perioada elenistică. Evidențele arheologice și monetare, Pontica 50, 525-562.

Talmațchi G. 2018a. Despre unele descoperiri monetare din împrejurimile fortificației elenistice de la Albești (com. Albești, jud. Constanța), Istros 24, Brăila, 81-125.

Talmațchi G. 2018b. Considerații privind activitatea monetăriei histriene în perioada elenistică din perspectiva câtorva serii rare de bronz din tipurile Apollo și Demetra, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice 4, 254-266.

Teodor S. and Mihăilescu-Bîrliba V. 1993. Descoperiri monetare din aşezarea geto- dacică de la Poiana-Tecuci, ArhMold 16, 121- 130.

Teodor S. and Nicu M. and Ţau S. 1987. Tezaurul de monede callatiene descoperit la Poiana, judeţul Galaţi, Thraco-Dacica 8, 133-138.

Vîlcu A. 2010. Sur les statères en or de type Koson. In R. Băjenaru et alii (eds.), Recent Studies on Past and Present. I. Human Heritage and Community: Archaeology in the Carpathians and Lower Danube Area from Prehistory to the Early Medieval Age, Transylvanian Review, 19, Suppl. 5.1, Cluj-Napoca, 199-212.

Vîlcu A. and Isvoranu T. and Nicolae E. 2006. Les monnaies ďor de ľInstitut ďArchéologie de Bucarest, Wetteren.
Opublikowane
2019-12-30
Dział
Artykuły