Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus, Index Copernicus (ICV: 2019 - 117.55), PBN/POL-IndexCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSHProquest ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 9.
 
Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są w bazach: CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.