Redaktor Naczelny – Jacek Forysiak — BIO  jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl

Sekretarz Redakcji – Danuta Dzieduszyńska — danuta.dzieduszynska@geo.uni.lodz.pl

Redaktorzy Językowi – Anna Przybył, Bartosz Łuczak, Tim Brombley

Komitet Redakcyjny: 

– Andriy Bogucki, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
– Ryszard K. Borówka, Uniwersytet Szczeciński , Poland
– Radosław Dobrowolski, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Poland
– Piotr Gębica, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Poland
– Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki, Poland
– Olaf Juschus, University of Applied Sciences in Eberswalde, Germany
– Vladislav Kuznetsov, St. Petersburg State University, Russia
– Małgorzata Roman, Uniwersytet Łódzki, Poland
–  Ewa Smolska, Uniwersytet Warszawski, Poland
– Juliusz Twardy, Uniwersytet Łódzki, Poland
– Joanna Wibig, Uniwersytet Łódzki, Poland
– Igor I. Zveryaev, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Moskwa, Russia