Study on boulders of megalith 3 at the Wietrzychowice site (Central Poland)

  • Maciej Pawlikowski AGH – University of Science and Technology, Department of Mineralogy, Petrography and Geochemistry
  • Maciej Jaranowski Polish Academy of Sciences, Institute of Geological Sciences, Research Institute of Kraków
  • Piotr Papiernik Museum of Archaeology and Ethnography in Lodz https://orcid.org/0000-0002-0970-5627
Słowa kluczowe: Kuyavia, Wietrzychowice, mineralogical and petrographic research, long barrows

Abstrakt

Boulders from Wietrzychowice megaliths underwent geological, mineralogical and petrographic study. Pink and grey granitoids were more numerous than other types of erratic stones. Boulders used in building the stone walls of the megalith’s construction had been processed by means of “flaking” technique, rock-cutting technology, mixed “flaking” and rock-cutting technologies, and by drilling. Initial research has revealed the presence of Cretaceous and Jurassic flint stones in glaciofluvial gravel in the vicinity of the site. They underwent preliminary technological, mineralogical and geochemical analysis. The research was conducted by means of modern mineralogical methods, including polarised and scanning microscopy and atomic absorption spectroscopy.

Bibliografia

Chachlikowski P. 1997. Kamieniarstwo późnoneolitycznych społeczeństw Kujaw. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.

Chachlikowski P. 2013. Surowce eratyczne w kamieniarstwie społeczeństw wczesnoagrarnych Niżu Polskiego (IV-III tys. przed Chr.). Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.

Jadczykowa I. 1970. Sprawozdanie z badań prowadzonych w latach 1967 i 1968 na stanowisku 1 w Wietrzychowicach, pow. Koło. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 17: 125-144.

Jadczykowa I. 1971. Sprawozdanie z końcowego etapu prac badawczych na neolitycznym cmentarzysku grobowców kujawskich w Wietrzychowicach, pow. Koło. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 18: 93-102.

Jaranowski M. 2019. Badania mineralogiczno-petrograficzne głazów w konstrukcjach megalitycznych kultury pucharów lejkowatych w Wietrzychowicach, gmina Izbica Kujawska. Praca inżynierska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Jażdżewski K. 1936a. Groby kujawskie w Wietrzychowicach w pow. kaliskim (recte: kolskim!) (stan. 1). Z otchłani wieków 11(3): 52.

Jażdżewski K. 1936b. Olbrzymi grób kujawski w Wietrzychowicach. Z otchłani wieków 11(10-11): 121-129.

Kittel P. 2017. Budowa geologiczna i geomorfologiczna obszaru. In: P. Papiernik, D.K. Płaza (eds) Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów. Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, nr 21, Łódź: 160-167.

Papiernik P. 2016. Grobowce kujawskie w Wietrzychowicach i Gaju. Osiemdziesiąt lat badań archeologicznych. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie 30: 13-30.

Papiernik P., Płaza D.K. 2017 (eds). Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów. Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, nr 21, Łódź.

Roman M. 2003. Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina. Acta Geographica Lodziensia 84.

Roman M. 2010. Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia. Acta Geographica Lodziensia 96.

Roman M. 2019. Budowa geologiczna i sytuacja geomorfologiczna w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Archiwum Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.
Opublikowane
2020-12-24
Dział
Artykuły