Rozwój szkolnictwa wyższego w województwie łódzkim

Słowa kluczowe: wyższe szkoły publiczne i niepubliczne, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, studenci, nauczyciele akademiccy

Abstrakt

Autorka w swym artykule przedstawiła rys historyczny szkolnictwa wyższego w województwie łódzkim oraz jego rozwój, w tym zwłaszcza okresy gospodarki centralnie planowanej (1945–1989) i gospodarki wolnorynkowej (po 1990 roku). Poza liczbą szkół wyższych, w analizie tej uwzględniono liczbę studentów w uczelniach publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego, ich absolwentów oraz nauczycieli akademickich. Przedstawiono także ośrodki zamiejscowe łódzkich uczelni, w tym także położone poza granicami województwa łódzkiego. Nie uwzględniono zaś szkół kościelnych ani wojskowych, dla których dane nie są dostępne w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

 

Bibliografia

Bandurka M. 1987. Narodziny Łodzi akademickiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 30: 135-155.

Baranowski B., Kaczmarek R. 1952. Starania Łodzi o wyższą uczelnię. W: B. Baranowski, K. Duda-Dziewiarz (red.) Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1950). Wyd. UŁ, Łódź: 14-15.

Baranowski K. 1977. Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi, 1928-1939. Warszawa-Łódź: 13-225.

Baranowski K. 1993. Początki Łodzi akademickiej. Szlakami Nauki 21, ŁTN, Łódź: 13-234.

eu.europa eu/Eurostat/statistics Tertiary_education_sta-tistic_YB2017, data wejścia 15.11.2018

Dylik J. 1971. Województwo ze stolicą bez antenatów. Szlakami Nauki 15, ŁTN, Łódź.

Jałmużna T. 1996. Z dziejów akademickiej Łodzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1946-1956. Wyd. UŁ, Łódź: 7-33.

Kiciński F. 1987. Materiały do dziejów wydziałów medycznych Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1945-1955. Annales Academiae Medicae Lodziensis XXVIII: 64-123.

Kita J., Pytlas S. 1996. Uniwersytet Łódzki w latach 1945-1995. Wyd. UŁ, Łódź: 13-43.

Krubski K., Miller M., Turkowska Z., Wiśniewski W. ok. 1998. Filmówka. Powieść o łódzkiej szkole filmowej. Wyd. Tenten, Warszawa: 5-20.

Kwiatek J., Lijewski T. 1998. Leksykon miast polskich. Wyd. MUZA SA, Warszawa: 954-978.

Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A. 2008. Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta. ŁTN, Łódź: 89-93.

Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A. 2012. Nauka łódzka na tle nauki w Polsce i w Europie. Konkurencyjność Łodzi jako ośrodka naukowego. ŁTN, Łódź: 12-22.

Przybylski R. (red.) 1995. Politechnika Łódzka 1945-1995. Księga Jubileuszowa. Nakładem Politechniki Łódzkiej, Łódź: 12-16.

Rocznik Statystyczny Miasta Łodzi. 1965. Miejski Urząd Statystyczny w Łodzi. XIV. Łódź: 346-359.

Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego. 1976, 1977, 1980, 1982, 1984, 1986, 1989, 1990,1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, Łódź, WUS.

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018. 2018. GUS: 119.

Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne. 2018. GUS, Warszawa: 45-46.

Wolaniuk A. 1997. Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzeni. Szlakami Nauki 25, ŁTN, Łódź.

Wolaniuk A. 2001. Szkolnictwo wyższe i nauka. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 342-350.

Wolaniuk A. 2008. Szkolnictwo wyższe. W: J. Dzieciuchowicz (red.) Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi. Wyd. UŁ, Łódź: 86-107.

Opublikowane
2019-12-22
Dział
Artykuły