Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV: 2019 - 80.60; 2018 - 79.16; 2017 - 76,56),  Bibliography and Index of Geology – GeoRefPBN/POL-IndexCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSH, Proquest and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 11.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus, CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.