Acta Geographica Lodziensia – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_mnisw_pl_w6.jpg

Wydano z pomocą finansową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

WNG_transparent_pl.png

REDAKTORZY TOMU: Piotr Kittel, Andrey Mazurkievich

 

Opublikowane: 2020-12-24

Artykuły