Contemporary Art and its Boundaries: Permeation or Pervasion?

Keywords: boundaries of art, contemporary art, ethics, definition of art, animals in art, a work of art

Abstract

The article discusses the significance of the ethical aspects and limits in contemporary art. The text refers to the collection of works that were created based on torturing or killing ani­mals. Those particular works have been considered as breaking ethical limits, evoked indignation and numerous protests of the public. The paper touches the issue of consequences resulting from such reactions, and the scandal that was born around the referred works. This forces me to pose a question not only on the reasonable limits of works of art and the importance of aesthetics, but also on the definition of the term ‘art’. The word ‘art’, having been applied to a number of redefinitions, makes it difficult or even impossible to set up clear rules. My analysis is not only attempted at answering questions on the limits of the contemporary art, but also on the justifica­tion of the term ‘art’ itself in relation to today’s artistic creations.

 

References

Adorno Theodor W. (1994) Teoria estetyczna, transl. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN.

Baker Steve, The animal in contemporary art, http://www.fathom.com/feature/122562/index. html (08.03.2019).

Binkley Timothy (1977) Piece: Contra Aesthetics, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism” Vol. 35, No. 3

Dewey John (1980) Art as Experience, New York.

Dziamski Grzegorz (1984) Szkice o nowej sztuce, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

Gzyra Dariusz, Łagodzka Dorota (2014) Uczestnicząc w zwrocie zwierzęcym. Sztuka wobec zwie­rząt, “Magazyn Sztuki” no 5.

Gzyra Dariusz (2014) Sztuka współczesna wobec etyki i dyskursu praw zwierząt, “Magazyn Sztuki” no 5.

Hussakowska-Szyszko Maria, (1984) Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Kraków.

Kirby Michael (1969) The art of time. Essays on the avant-garde, New York.

Kosuth Joseph (1987) Sztuka po filozofii [in:] Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, ed. S. Morawski, Warszawa.

Ludwiński Jerzy (2003) Sztuka w epoce postartystycznej in: Idem, Epoka błękitu, Kraków: Otwarta Pracownia, pp. 183-195.

Tieng Hien Ngo (1987) O znaczeniu śmierci sztuki in: Zmierzch estetyki rzekomy czy autentyczny?, vol. 2, Warszawa.

Tłuczek Katarzyna (2008) Gdzie się kończy sztuka? – rozważania nad etycznym i estetycznym wy­miarem sztuki współczesnej, “Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny” no 3.

Welsch Wolfgang (2005) Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, tłum. K. Guczalska [in:] Idem, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, ed. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas.

Welsch Wolfgang (1998) Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, tłum. J. Balbierz [in:] Odkrywanie modernizmu. Przykłady i komentarze, ed. R. Nycz, Kraków: Universitas.

Published
2019-12-29