Editorial and publisher address / Adres redakcji i wydawcy:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: biuro@ltn.lodz.pl

Principal Contact

Julian Ławrynowicz
prof. dr hab.

Support Contact

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Phone +48 42 665 54 59