Redaktor Naczelny – prof. nadzw. dr hab. Marzena Karwowska – marzenakarwowska@poczta.onet.plBIO

Zastępca Rdaktora Naczelnego – prof. dr hab. Wiesław Puszjwp1@wp.pl

Sekretarz Redakcji – dr Magdalena Lachman 

Redaktorzy Tematyczni: prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski, dr Lidia Ignaczak, prof. nadzw. dr hab. Marzena Karwowska, prof. dr hab. Wiesław Pusz, prof dr hab. Maria Wichowa

Redaktorzy Językowi – dr Joanna Raźny, dr Katarzyna Ojrzyńska, dr Katia Vandenborre (native speaker, Uniwersytet w Brukseli), Kevin King (native speaker, Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa:
Tomasz Bocheński (Uniwersytet Łódzki)
Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)
Danuta Künstler-Langner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Krystyna Maksimowicz (Uniwersytet Gdański)
Pierre Michel (Uniwersytet Angers)
Anne-Marie Monluçon (Uniwersytet Grenoble-Alpes)
Artur Timofiejew (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dorota Walczak-Delanois (Uniwersytet w Brukseli)
Charles Zaremba (Uniwersytet Aix-Marseille, Aix-en-Provence)