TEKST JAKO TERAPIA. HUMANISTYKA MEDYCZNA I BADANIA NAD REPREZENTACJAMI DOŚWIADCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ KULTURZE LITERACKIEJ (WSTĘPNE ROZPOZNANIE INTERDYSCYPLINARNEGO POLA BADAŃ)

  • Klaudia Muca Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie https://orcid.org/0000-0001-5833-0334
Słowa kluczowe: tekst jako terapia; interakcje interdyscyplinarne; humanistyka medyczna; kultura literacka; autobiografia; wykluczenie hermeneutyczne

Abstrakt

This study presents a critical analysis of the discursive sphere of interdisciplinary interaction between broadly understood textual studies, including studies of representation and literary criticism, and medical humanities. The article critically reconsiders the interpretative paradigm of text as (self-)therapy. The paradigm dominated the discourse of medial humanities, especially in the field of narrative medicine and is deeply rooted in literary studies of illness and disability narratives in Poland. While the paradigm is seen as a neutral scheme of interpretation in contemporary literary studies and medical humanities, it seems that it somewhat narrows down and reduces the scope of possible interpretations of experience-oriented texts (i.e. texts that create, represent, and validate a particular personal or communal experience), and especially the interpretations that reach beyond the texts towards activism and emancipation.

Bibliografia

Barnes Elizabeth. 2016. The Minority Body. A Theory of Disability. New York: Oxford University Press. ISBN: 978-01-9873-258-7.

Braidotti Rosi. 2007. Poprzez nomadyzm. Przeł. Aleksandra Derra. „Teksty Drugie”, nr 6. ISSN: 0867-0633. S. 107–127.

Charon Rita. 2006. Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. New York: Oxford University Press. ISBN: 978-01-9516-675-0.

Couser G. Thomas. 1997. Recovering Bodies: Illness, Disability, and Life Writing. Madison: The University of Wisconsin Press. ISBN: 978-02-9915-563-6.

Dasgupta Shatanjaya. 2013. Narrative Humility. Protokół dostępu: https://www. youtube.com/watch?v=gZ3ucjmcZwY [17.02.2020].

Frank Arthur W. 2013. The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN: 978-02-2600-497-6.

Kulik Halina, Dąbek Józefa. 2019. „Okaleczona kobiecość”. Z pamiętników kobiet z niepełnosprawnościami. W: Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej. Red. Marta Chojnacka-Kuraś. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN: 978-83-2354-075-5. S. 49–70.

Leociak Jacek. 2018. Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. ISBN: 978-83-6607-611-2.

Libera Antoni. 2006. To, co nas scala, to pamięć i mowa. W: Sławomir Mrożek. Baltazar. Autobiografia. Warszawa: Noir sur Blanc. ISBN: 8-3739-2138-9. S. 6–7.

Ładoń Monika. 2019. Choroba jako literatura. Studia maladyczne. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe. ISBN: 978-83-7164-525-9.

Mrożek Sławomir. 2006. Baltazar. Autobiografia. Warszawa: Noir sur Blanc. ISBN: 8-3739-2138-9.

Muca Klaudia. 2019. Poiesis doświadczenia, poiesis tożsamości. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki. ISBN: 978-83-7908-162-2.

Nycz Ryszard. 2017. Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. ISBN: 978-83-6583-277-7.

Pennebaker James W., Smyth Joshua M. 2018. Terapia przez pisanie. Przeł. Aleksandra Haduła. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN: 978-83- 2334-360-8.

Pilch Jerzy, Strzelecka Kinga. 2019. Uwolnijmy niepełnosprawnych! „Polityka” [on-line]. Piątek 27 grudnia 2019. Protokół dostępu: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ spoleczenstwo/1935566,1,uwolnijmy-niepelnosprawnych.read [24.05.2020].

Serkowska Hanna. 2019. Żaden pacjent nie jest wyspą lub czego lekarze mogą nauczyć się w kontaktach z pacjentami. W: Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej. Red. Marta Chojnacka-Kuraś. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN: 978-83-235-4075-5. S. 94–108.

Opublikowane
2019-04-28
Dział
Artykuły