TŁUMACZENIE NA OBRAZKI. O ILUSTRACJACH WIERSZY DLA DZIECI JULIANA TUWIMA

  • Marcin Klag Katedra Komunikacji Wizualnej, Instytut Grafiki i Wzornictwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie https://orcid.org/0000-0003-2707-3528
Słowa kluczowe: Julian Tuwim; poezja dla dzieci; przekład intermedialny; ilustracje

Abstrakt

The article address certain problems connected with illustrating Julian Tuwim’s poems for children, or, in other words, translating them into images. It approaches this issue from the perspective of a specialist in visual communication rather than a literary scholar. The observations made by the author are based on a survey conducted among the illustrators of one of the most well-known, recent editions of Tuwim’s poems and the first-year students of graphic design at the Pedagogical University of Cracow. The article points to a number of challenges that a contemporary illustrator of Tuwim’s works is faced with.

Bibliografia

Arnheim Rudolf. 2004. Sztuka i percepcja wzrokowa. Przeł. J. Mach. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. ISBN: 83-7453-605-5.

Jan [podpis internauty]. 2014. Porażka. Protokół dostępu: http://www.matras.pl/tuwimwiersze-dla-dzieci,p,196767 [10.01.2015].

Janusz-Lorkowska Monika. 2019. Lokomotywa na nowych torach, czyli jak uwspółcześnia się Tuwima. „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 6. ISSN: 2392-2338. S. 427–450.

Lewitt Jan, George Him. 2007. English Edition of ‘Lokomotywa’ [online]. Protokół dostępu: http://www.georgehim.co.uk/lokomotywa2.html [29.05.2014].

Mikołajewski Jarosław. 2003. Pociąg nie tylko dla dzieci. „Książki. Gazeta” [dod. do: „Gazeta Wyborcza”], nr 2. S. 9 lub online: [rec. Julian Tuwim. 2003 Lokomotywa i inne wesołe wierszyki. Il. Jan Marcin Szancer, Poznań: G&P. Warszawa: Porozumienie Wydawców] z 21.11.2003. Protokół dostępu: https://wyborcza.pl/1,75517,1786015.html [15.04.2020].

Morawiec Arkadiusz. 2018. Lokomotywa (do Bełżca). W: Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN: 978-83-8142- 003-7. S. 147–163.

Tramer Maciej. 2014. Bambo zrobił swoje. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, [t.] 26, [nr] 4. ISSN: 1505-9057. S. 149–160.

Tuwim Julian. 1938. Lokomotywa i inne wesołe wierszyki dla dzieci. Il. Lewitt i Him. Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego.

Tuwim Julian. 1949. Lokomotywa i inne wesołe wierszyki dla dzieci. Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. Il. Jan Marcin Szancer. Warszawa: Książka i Wiedza.

Tuwim Julian. 2007. Tuwim – wiersze dla dzieci. Il. Gosia Gurowska, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Agnieszka Kucharska-Zajkowska, Anna Niemierko, Gosia Urbańska, Justyna Wróblewska. Warszawa: Wytwórnia. ISBN: 978-83-6401-102-3.

Tuwim Julian. 2013. Wiersze dla dzieci. Wyb. Agnieszka Betlejewska. Il. Daniel de Latour. Warszawa: Egmont. ISBN: 978-83-2372-207-6.

Wysłouch Seweryna. 2016. „Lokomotywa” Tuwima w książce i na ekranie. W: Literatura w kręgu sztuki. Tematy – konteksty – medialne transformacje. Red. Beata Przymuszała, Seweryna Wysłouch. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ISBN: 978-83-7654-373-4. S. 175–187.

Opublikowane
2020-11-26
Dział
Artykuły - PERSPEKTYWY DLA TUWIMOLOGII