NIEMIECKOJĘZYCZNY ODBIÓR TEKSTÓW JULIANA TUWIMA. KILKA UWAG O TRUDNOŚCIACH TRANSLACYJNYCH

Słowa kluczowe: Julian Tuwim; poezja; recepcja niemieckojęzyczna; przekład

Abstrakt

The article responds to the need for a more comprehensive research on the reception and translation of Julian Tuwim’s diverse and innovative oeuvre outside Poland. More specifically, it discusses the reception of Julian Tuwim’s works among German-speaking readers. The author examines selected problems with translating Tuwim’s poetry into German, which are related to the structure and syntax of the poems. In particular, the article focuses on the creative use of declensional forms, which is hard to convey in German due to the fact that it lacks instrumental forms of nouns.

Bibliografia

Doschek Jolanta. 2017. Czy trudno jest tłumaczyć teksty Tuwima? W: Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze. Red. Ewa Gorlewska, Monika Jurkowska, Krzysztof Korotkich. Białystok: Instytut Filologii Polskiej Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku. ISSN: 2450-1913. ISBN: 978-83-86064-470-2. S. 315–323.

Głowiński Michał. 1962. Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. Warszawa: PIW.

Jakubowski Jan Zygmunt. 1954. O poezji Juliana Tuwima i Konstantego Gałczyńskiego. „Polonistyka”, nr 1. ISSN: 0551-3707. S. 1–22.

Kußmaul Paul. 2000. Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg Verlag. ISBN: 978-38-6057-249-8.

Paepcke Fritz. 1989. Der Übersetzer im Dienste der Technik und als Wegbereiter des Dichters. „MBÜ. Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer”, nr 5. ISSN: 1618-5595. S. 1–10.

Sinielnikoff Roxana. 1968. Ze studiów nad językiem Juliana Tuwima. Wrocław: Ossolineum.

Tuwim Julian. 1968. Dzieła. T. 1. Warszawa: Czytelnik.

Opublikowane
2019-04-28
Dział
Artykuły - PERSPEKTYWY DLA TUWIMOLOGII