Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

 

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 75 (2020)

TEMAT TOMU: Deficyt w polskiej literaturze i myśli literaturoznawczej – rozpoznania i (re)wizje

REDAKCJA NAUKOWA TOMU: Magdalena Lachman, Katarzyna Ojrzyńska

Czasopismo finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 133/WCN/2019/1.

Wydano z pomocą finansową Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

Opublikowane: 2020-11-26

Artykuły

Indeks

NOTKI O AUTORACH

Wyświetl wszystkie numery