Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV: 2019 - 96.50; 2018 - 88.72; 2017 - 95.28), CEEOL, BazHum, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2019 - 40.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.