TEMAT TOMU: Deficyt w polskiej literaturze i myśli literaturoznawczej – rozpoznania i (re)wizje

REDAKCJA NAUKOWA TOMU: Magdalena Lachman, Katarzyna Ojrzyńska

Czasopismo finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 133/WCN/2019/1.

Wydano z pomocą finansową Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

Opublikowane: 2020-11-26

Artykuły

Indeks

NOTKI O AUTORACH