Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum,  CEEOL, CEJSH, CrossRef (DOI), EBSCOhost,  ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus - ICV 2017: 91.10, PBN/POL-Index.

Znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Za publikację naukową w czasopiśmie przyznawanych jest 20 punktów.