Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum,  CEEOL, CEJSH, CrossRef (DOI), EBSCOhost,  ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus (ICV: 2019 - 96.77; 2018 - 92.25; 2017 - 91,10), PBN/POL-Index.

Znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Za publikację naukową w czasopiśmie przyznawanych jest 40 punktów.