Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów do numeru specjalnego Przeglądu Socjologicznego

2021-01-12

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS oraz Przegląd Socjologiczny zapraszają do przesyłania propozycji artykułów do numeru tematycznego Przeglądu Socjologicznego.
Czekamy na artykuły ukazujące konsekwencje społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna.
W publikacji szczególnie chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19.

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2021. Prosimy o przesyłanie ich na adres sekcjasnpts@gmail.com.

Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Przeglądu Socjologicznego, które znaleźć można w zakładce Informacje dla Autorów: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/authors, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim. 

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że każdy z artykułów powinien mieć 40000-60000 znaków ze spacjami (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię). Teksty powinny być przygotowane w języku angielskim (British English).

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.