Kamil Pietrowiak, Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności”, Wyd. UMK

Bibliografia

Goffman Erving. 2005. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lisek-Michalska Jolanta. 1996. „Relacja badacz-badany – problemy metodologiczne i etyczne. Na marginesie badań nad życiem codziennym w domach pomocy społecznej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 26: 199–205.

Niedbalski Jakub. 2016. „Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną”. Studia Humanistyczne AGH 15(4): 35–51.

Pietrowiak Kamil. 2013. „Kłamstwo, uczciwość, zaufanie. Problemy etyczne w badaniach na temat życia osób niewidomych”. Lud 97: 267–290.

Pietrowiak Kamil, Sandra Tworkowska, Joanna Zdobylak. 2013. „Etnograficzny tandem, czyli na ślepo w nieznane”. Tematy z Szewskiej 2(10): 25–63.

Pietrowiak Kamil. 2014. „Etnografia oparta na współpracy: założenia, możliwości, ograniczenia”. Przegląd Socjologii Jakościowej 10(4): 18–37.

Rappaport Joanne. 2013. „Poza obserwację uczestniczącą – etnografia oparta na współpracy jako innowacja teoretyczna”. Tematy z Szewskiej 1(9): 15–37.

Rzeźnicka-Krupa. 2019. Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało, tożsamość, performatywność. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Opublikowane
2020-11-23
Dział
Recenzje