Oczekiwania młodej publiczności wobec współczesnego muzeum sztuki

Słowa kluczowe: post-millenialsi, muzeum sztuki, oczekiwania wobec muzeum

Abstrakt

Celem artykułu jest socjologiczna analiza sposobu postrzegania muzeów sztuki przez przedstawicieli młodego pokolenia zwiedzających (post-millenialsów) w kontekście ich oczekiwań w dobie komunikacji mobilnej. Problem jest bardzo ciekawy, ponieważ młodzi widzowie muzealni, uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym zdecydowanie inaczej niż przedstawiciele poprzednich pokoleń. Poruszany problem jest też bardzo ważny, gdyż właśnie pokolenie millenialsów decydować będzie o losach tego typu instytucji już w niedalekiej przyszłości. Przeprowadzona analiza postrzegania instytucji muzealnych opiera się na wynikach badania empirycznego, przeprowadzonego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16–20 lat). Głównymi obszarami zainteresowań zrealizowanego badania były zarówno preferencje co do stylu zwiedzania wystaw muzealnych, opinie respondentów o odwiedzanych ekspozycjach, jak i oczekiwania, co do zmian w formule prezentacji sztuki w przestrzeni muzealnej.

Bibliografia

Artwińska Anna, Agnieszka Mrozik. 2016. „O pokoleniach z perspektywy niemieckiej”. Teksty Drugie 1: 253–263. DOI: 10.18318/td.2016.1.16 [access: 25.04.2021].

Bendixen Peter. 2001. Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dimock Michael. 2019. Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/ [access: 7.02.2020].

Dostatnia Anna. 2014. OMG! Czyli jak mówić do polskich millenialsów. Odyseja Public Relation. http://www.slideshare.net/fullscreen/MobileInstituteEU/omg-czyli-jakmowic-do-polskich-milenialsow-raport-z-badania/1 [access: 26.11.2015].

Eurostat Data Explorer. 2020. Population on 1 January by age group and sex. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjangroup〈=en [access: 21.02.2020].

Folga-Januszewska Dorota. 2008. Muzea w Polsce 1989–2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Garewicz Jan. 1983. „Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna”. Studia Socjologiczne 1:75–87.

Główny Urząd Statystyczny. 2020. Struktura ludności według wieku w Polsce. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/ [access: 20.02.2020].

Grigar Ewa. 2020. “Inventing the new art world: On art institutions and their audience” [manuscript]. The paper is waiting for reviews in Qualitative Sociology Review.

Hildebrandt-Wypych Dobrochna. 2009. „Pokolenia młodzieży – próba konceptualizacji”. Przegląd Pedagogiczny 10(2): 105–124

International Council of Museums (ICOM). 2019. Museum Definition. https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/ [access: 18.02.2020].

Jiang Jingjing. 2018. Teens who are constantly online are just as likely to socialize with their friends offline. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/28/teens-who-are-constantly-online-are-just-as-likely-to-socialize-with-their-friends-offline/[access: 7.02.2020].

Kisiel Przemysław. 2016. „Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego?”. Studia Socialia Cracoviensia 14(1): 83–94.

Kisiel Przemysław. 2018. Museum of art and expectations of young visitors. Paper presented at the 10th Midterm Conference of the European Sociological Association (ESA) in Malta.

Kurz Christian. 2012. The next normal: An unprecedented look at millennials worldwide. VIACOM International M ediaNetworks.http://som.yale.edu/sites/default/files/files/Kurz_The%20Next%20Normal%20YALE%20May%202013%20for%20PDF.pdf [access: 19.10.2020].

Mannheim Karl. 1952. The problem of generations. In: idem, Essays on the sociology of knowledge, 276–320. New York: Routledge.

Mead Margaret. 2000. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: PWN

Murzyn-Kupisz Monika, Jarosław Działek. 2016. Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Levi Pierre. 2001. Cyberculture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Strauss William, Neil Howe. 2000. Millennials rising: The next great generation. New York: Vintage Books.

Trojanek Katarzyna. 2015. Raport Trendswatch 2015. http://muzealnictwo.com/2015/05/raport-trendswatch-2015/ [access: 29.01.2020].

Vergo Peter. (ed.). 1989. The new museology. London: Reaktion Books.

Opublikowane
2021-07-15
Dział
Artykuły