Kobiety a instytucjonalizacja i deinstytucjonalizacja rodziny

Słowa kluczowe: modernizacja rodziny, instytucja, deinstytucjonalizacja, kobiety

Abstrakt

Przemiany, jakim podlega współczesna rodzina, omawiane są w kontekście dwóch konkurujących ze sobą stanowisk: deinstytucjonalizacji oraz trwania instytucjonalnych modeli rodzinności. Oba odniesione zostały do funkcjonowania kobiet w rodzinach. Prowadzone analizy pokazały, że kobiety uznać można za beneficjentki procesów modernizacyjnych. Korzyści, jakie osiągnęły, dotyczą przede wszystkim uzyskania prawa do realizowania autonomicznych scenariuszy karier życiowych. Kobiety nie korzystają w pełni z tych możliwości. Podejmując decyzje związane z rodziną, kierują się kolektywistycznymi ideałami, w których dobrostan partnera i krewnych jest ważniejszy niż ich własny. W związku z tym współczesne rodziny utrzymują i reprodukują tradycyjne nierówności między kobietami i mężczyznami, choć przyjmuje to nową, instytucjonalną formę.

Bibliografia

Albertini Marco, Martin Kohli, Claudia Vogel. 2007. “Intergenerational transfers of time and money in European families: Common patterns different regimes?”. Journal of European Social Policy 17(4): 319–334.

Amato Paul R. 2004. “Tension between institutional and individual views of marriage”. Journal of Marriage and the Family 66(4): 959–965.

Beck Ulrich. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Beck-Gernsheim Elizabeth. 2002. Reinventing the family: In search of new lifestyles. Cambridge: Polity Press.

Beck Ulrich, Elizabeth Beck-Gernsheim. 2002. Individualization: Institutionalized individualism and its social and political consequences. London: Sage.

Canetto Silvia S. 1996. “What is a normal family? Common assumptions and current evidence”. Journal of Primary Prevention 17: 31–46.

Cherlin Andrew J. 2004. “The deinstitutionalization of American marriage”. Journal of Marriage and Family 66(4): 848–861.

Cherlin Andrew J. 2013. Public and private families: An introduction. New York: McGraw-Hill.

Coontz Stephanie. 2005. Marriage, a history: From obedience to intimacy or how love conquered marriage. London: Viking Penguin.

Davies Jon (ed.), Brigitte Berger, Allan Carlson. 1993. The family: Is it just another lifestyle choice? London: Institute of Economic Affairs. http://www.socresonline.org.uk/16/4/13.html [dostęp: 11.12.2018].

Douglas Mary. 1987. How institutions think. London: Routledge.

Duncan Simon, Rosalind Edwards, Pam Alldred, Tracy Reynolds. 2003. “Motherhood, paid work and partnering: Values and theories”. Work, Employment and Society 17(2): 309–330.

Duncan Simon. 2011. “Personal life, pragmatism and bricolage”. Sociological Research Online 4(16): 1–12. http://www.socresonline.org.uk/16/4/13.html [dostęp: 14.01.2019].

Edwards Rosalind, Jane Ribbens McCarthy, Val Gillies. 2012. “The politics of concepts: Family and its (putative) replacements”. British Journal of Sociology 63(4): 730–746.

Esping-Andersen Gosta. 1999. Social foundations of postindustrial economies. Oxford: Oxford University Press.

Finch Janet. 2007. “Displaying families”. Sociology 41(1): 65–81.

Gabb Jacqui. 2008. Researching intimacy in families. London: Palgrave Macmillan.

Giddens Anthony. 1998. The third way: The renewal of social democracy. Cambridge: Polity Press.

Giddens Anthony. 2008. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gilding Michael. 2010. “Reflexivity over and above convention: The new orthodoxy in the sociology of personal life, formerly sociology of the family”. British Journal of Sociology 61(4): 757–777.

Jamieson Lynn. 2005. Boundaries of intimacy. In: Families in society: Boundaries and relationships, L. McKie, S. Cunningham-Burley (eds.), 189–206. Bristol: Policy Press.

Künemund Harald. 2006. “Changing welfare states and the ‘sandwich generation’: Increasing burden for the next generation?”. International Journal of Ageing and Later Life 1(2): 11–29.

Lewis Jane. 2001. The end of marriage? Individualism and intimate relations. Cheltenham: Edward Elgar.

Logan John R., Glenna D. Spitze. 1997. Family ties: Enduring relations between parents and their grown children. Philadelphia: Temple University Press. https://muse.jhu.edu/ [dostęp: 20.12.2018].

Morgan David H.G. 1996. Family connections: An introduction to family studies. Cambridge: Polity Press.

Morgan David H.G. 2011. “Locating ‘family practices’”. Sociological Research Online 16(4). https://www.researchgate.net/publication/227599568 [dostęp: 6.12.2018].

Noack Turid, Kenneth A. Wiik. 2008. “Women’s choice of surname upon marriage in Norway”. Journal of Marriage and Family 70(2): 507–5018.

Orbuch Terri L., Jose A. Bauermeister, Edna Brown, Brandyn D. McKinley. 2013. “Early family ties and marital stability over 16 years: The context of race and gender”. Family Relations 62(2) 255–268.

Pahl Ray, Liz Spencer. 2004. “Personal communities: Not simply families of ‘fate’ or ‘choice’”. Current Sociology 52(2): 199–221.

Perälä-Littunen Satu, Marja Leena Böök. 2012. “The beginning and end of parental responsibility – finnish parents’ views”. Journal of Comparative Family Studies 43(6): 925–941.

Popenoe David. 1993. “American family decline, 1960–1990: A review and appraisal”. Journal of Marriage and Family 55(3): 527–542.

Ribbens McCarthy Jane. 2012. “The powerful relational language of ‘family’: Togetherness, belonging and personhood”. Sociological Review 60(1): 68–90.

Sikorska Małgorzata. 2018. „Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce”. Studia Socjologiczne 2(229): 31–63.

Sikorska Małgorzata. 2010. Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Smart Carol. 2007. Personal life: New directions in sociological thinking. Cambridge: Polity Press.

Smart Carol, Beccy Shipman. 2005. “Visions in monochrome: Families, marriage and the individualization thesis”. The British Journal of Sociology 55(4): 491–509.

Sprey Jetse. 2009. “Institutionalization of the family and marriage: Questioning their cognitive and relational realities”. Journal of Family Theory & Review 1(1): 4–19.

Vogler Carolyn. 2005. “Cohabiting couples: rethinking money in the household at the beginning of the twenty first century”. Sociological Review 53(1): 1–29.

Szlendak Tomasz. 2010. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wehner Cecilie, Peter Abrahamson. 2004. Individualization of family life and family discourses, ESPAnet conference. Oxford, September 9–11 2004. https://www.researchgate.net/publication/242452901 [dostęp: 12.01.2019].

White James, David Klein. 2008. Family theories. London: Sage Publication.

Opublikowane
2020-05-06
Dział
Artykuły