Adam Dziadek (red.),” Formy męskości 3. Antologia przekładów”, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2018 – rec. Urszula Kluczyńska. / Jak literaturoznawcy przygotowali socjologiczną antologię przekładów z zakresu studiów nad mężczyznami

Abstrakt

Jak literaturoznawcy przygotowali socjologiczną antologię przekładów z zakresu studiów nad mężczyznami.

Bibliografia

Beasley Chris. 2005. Gender and sexuality, critical theories, critical thinkers. London, Thousand Oaks: Sage.

Beasley Chris. 2018. Zachowaj ostrożność! Studia męskie wobec współczesnych nurtów w obrębie gender i seksualności. W: Formy męskości 3. Antologia przekładów, A. Dziadek (red.), 51–73. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Beasley Chris. 2018. Zachowaj ostrożność! Studia męskie wobec współczesnych nurtów w obrębie gender i seksualności. W: Formy męskości 3. Antologia przekładów, A. Dziadek (red.), 51–73. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Beasley Chris, Heather Brook, Mary Holmes. 2012. Heterosexuality in theory and practice. Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Blagojević Marina. 2018. Transnacjonalizacja i jej brak. Męskość z półperyferyjnej perspektywy Bałkanów. W: Formy męskości 3. Antologia przekładów, A. Dziadek (red.), 102–128. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Brod Harry (ed.). 1987. The making of masculinities: The new men’s studies. Boston: Allen & Unwin.

Connell Raewyn W., James W. Messerschmidt. 2005. Gender & Society 19(6): 829–859. Duda Maciej. 2019. Badania nad mężczyznami w Polsce, czyli o hegemonii struktury. W: „(Nie) męskość w tekstach kultury XIX–XXI w., B. Zwolińska, K.M. Tomala (red.), 11–22. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Dziadek Adam (red.). Formy męskości 3. Antologia przekładów. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Giddens Anthony. 2008. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Graff Agnieszka. 2007. „Odmienna chronologia. Refleksja nad feminizmem we współczesnej Polsce”. Zadra 3–4: 32–33.

Kluczyńska Urszula. 2017. Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego.

Kluczyńska Urszula. 2018. „Socjologiczne studia nad mężczyznami i męskościami w Polsce. Obszary, perspektywy, teorie”. Wielogłos 3(37): 1–20.

Kłosiński Krzysztof. 2015. „De(re)konstrukcja męskości”. Teksty Drugie 2: 11–29.

Kwaśny Barbara. 2009. „Polskie studia nad męskością”. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 1(11): 7–27.

Karlsson Gunnar. 2018. Męskość jako projekt: Kilka uwag psychoanalitycznych. W: Formy męskości 3. Antologia przekładów, A. Dziadek (red.), 129–158. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Stoltenberg John. 2000. The end of manhood. Parables on sex and selfhood. London and New York: UCL Press.

Opublikowane
2020-05-06
Dział
Recenzje Książek