Tom 66 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_mnisw_pl_w3.jpgek-soc_logo_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Mieczysław Gałuszka, Agnieszka Golczyńska-Grondas, Magdalena Wieczorkowska

 

Opublikowane: 2018-12-07