Tom 67 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany w ramach umowy 696/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg  ek-soc_logo_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Tomasz Nawrocki, Paweł Starosta

 

Opublikowane: 2018-12-04