Wydano z pomocą finansową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_mnisw_pl_w11.jpg   ek-soc_logo_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Agnieszka Golczyńska-Grondas, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

Opublikowane: 2018-12-08

Pełny numer