Wydano z pomocą finansową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_mnisw_pl_w11.jpg   ek-soc_logo_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Marek Czyżewski, Jolanta Kulpińska

Opublikowane: 2018-12-14

Pełny numer