Wydano z pomocą finansową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_mnisw_pl_w11.jpg   ek-soc_logo_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka

Opublikowane: 2018-12-14

Pełny numer