Recenzenci

Recenzenci tomu 66/2018:

Prof. dr hab. Zofia Abramowicz (Białystok)
Dr hab. Zbigniew Babik (Kraków)
Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Kraków)
Dr hab. prof. UwB Lilia Citko (Białystok)
Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Białystok)
Prof. dr Andrii Danylenko (Nowy Jork)
Prof. dr hab. Adam Fałowski (Kraków)
Prof. dr hab. Henryk Fontański (Katowice)
Dr hab. prof. UMCS Lubow Frolak (Lublin)
Dr hab. Zygmunt Gałecki (Lublin)
Dr hab. Michał Głuszkowski (Toruń)
Dr hab. prof. UMK Stefan Grzybowski (Toruń)
Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda (Lublin)
Dr hab. prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań)
Prof. dr hab. Irena Maryniakowa (Warszawa)
Dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Łódź)
Dr hab. Władimir Miakiszew (Kraków)
Dr hab. Irena Mytnik (Warszawa)
Dr hab. Ivan Petrov (Łódź)
Prof. dr hab. Janusz Rieger (Warszawa)
Prof. dr hab. Sergejus Temčinas (Wilno)
Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk (Warszawa)
Prof. dr hab. Krzysztof Witczak (Łódź)
Prof. dr hab. Marian Wójtowicz (Poznań)
Prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa)

 

Recenzenci tomu 65/2018

Dr hab. prof. UW Nina Barszczewska (Warszawa)
Dr hab. Zbigniew Babik (Kraków)
Dr hab. prof. UO Dorota Brzozowska (Opole)
Dr hab. prof. UP Halina Chodurska (Kraków)
Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Kielce)
Dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny (Lublin)
Prof. dr. hab. Jerzy Duma (Gdańsk)
Dr hab. prof. IJP PAN Halszka Górny (Kraków)
Dr hab. prof. UW Alina Kępińska (Warszawa)
Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice)
Dr hab. prof. KUL Jolanta Klimek-Grądzka (Lublin)
Dr hab. prof. UMCS Józef Kość (Lublin)
Dr hab. prof. UŚ Władysław Kryzia (Katowice)
Prof. dr hab. Edward Łuczyński (Gdańsk)
Dr hab. prof. UJ Halina Mieczkowska (Kraków)
Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin)
Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok)
Dr hab. prof. UG Danuta Olszewska (Gdańsk)
Dr hab. Maciej Rak (Kraków)
Dr hab. prof. IS PAN Dorota Rembiszewska (Warszawa)
Prof. dr hab. Roman Sadziński (Łódź)
Dr hab. Kazimierz Sikora (Kraków)
Dr hab. Katarzyna Sobstyl (Lublin)
Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak (Gdańsk)
Prof. dr hab. Emil Tokarz (Katowice)
Prof. dr hab. Anna Tyrpa (Kraków)
Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Gorzów Wielkopolski)
Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Warszawa)
Prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa)
Dr hab. Piotr Złotkowski (Lublin)
Prof. PhDr. Pavol Žigo (Bratysława, Słowacja)