Redaktor Naczelny – Anna Pikulska-Radomska – BIO

    Część prawnicza
Zastępca Redaktora Naczelnego – Agnieszka Liszewska
Sekretarz Redakcji – Dagmara Skrzywanek-Jaworska

  Część ekonomiczna
Zastępca Redaktora Naczelnego – Tomasz Dorożyński
Członek Redakcji – Anetta Kuna-Marszałek
Sekretarz Redakcji – Agata Wieczorek

 

Redaktor Językowy – Bogusława Kwiatkowska

Redaktorzy Statystyczni: Bogusława Dobrowolska, Waldemar Florczak

Rada Redakcyjna:
- Agata Adamska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
- Marek Belka (Uniwersytet Łódzki)
- Andrzej Bocian (Uniwersytet w Białymstoku)
- Jan Filip (Uniwersytet im. Masaryka, Czechy)
- Richard Giesen (Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium, Niemcy)
- Karel Klima (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie, Czechy)
- Leonid Kofanow (Russian Academy of Sciences)
- Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki)
- Halina Mortimer-Szymczak (Uniwersytet Łódzki)
- Vytautas Nekrošius (Uniwersytet Wileński, Litwa)
- Stanisław Rudolf (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
- Zygfryd Rymaszewski (Uniwersytet Łódzki)
- Joanna Schmidt-Szalewski (Uniwersytet Strasburski, Francja)
- Michał Seweryński (Uniwersytet Łódzki)
- Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
- Michal Skřejpek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
- Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)
- Konstantin Veselinov Tanev (Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej, Bułgaria)