Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska – BIO

    Część prawnicza
Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. prof. UŁ Agnieszka Liszewska
Sekretarz Redakcji – dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska

    Część ekonomiczna
Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. prof. UŁ Piotr Urbanek
Sekretarz Redakcji – dr Agata Wieczorek

Redaktor Językowy – Bogusława Kwiatkowska

Redaktor Statystyczny – dr hab. prof. UJ Waldemar Florczak

Rada Redakcyjna:
- prof. dr hab. Marek Belka (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Andrzej Bocian (Uniwersytet w Białymstoku)
- prof. dr hab. Henryk Dunajewski (Aix-en-Provence)
- prof. dr hab. Jan Filip (Uniwersytet im. Masaryka, Brno)
- prof. dr Richard Giesen (Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium)
- prof. dr hab. Karel Klima (Zachodnio-Czeski Uniwersytet Pilzno)
- prof. Leonid Kofanow (Russian Academy of Sciences)
- prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Halina Mortimer-Szymczak (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Vytautas Nekrošius (Uniwersytet Wileński)
- prof. dr hab. Stanisław Rudolf (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
- prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Joanna Schmidt-Szalewski (Uniwersytet w Strasbourgu)
- prof. dr hab. Michał Seweryński (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
- prof. Michal Skřejpek (Charles University in Prague, Czech Republic)
- prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)
- prof. Konstantin Veselinov Tanev (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria)