Prawo podatkowe w poglądach i polityce Andrew Mellona

  • Karol Wojciechowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych https://orcid.org/0000-0001-9601-0366
Słowa kluczowe: podatki, Andrew Mellon, podatek dochodowy, polityka podatkowa, budżet, Stany Zjednoczone, lata 20., Wielki Kryzys, supply-side

Abstrakt

Przedmiot badań: Jako autor oryginalnej doktryny podatkowej i inicjator wielu reform amerykań­skiego prawa podatkowego Andrew Mellon (1855−1937) był jedną z najważniejszych postaci w po­lityce amerykańskiej przed II wojną światową. Zapisał się w historii nie tylko jako magnat finansowy i przemysłowy, ale również jako jeden z najdłużej urzędujących sekretarzy skarbu i przewodniczących Rady Rezerwy Federalnej (w związku z tym sprawował on pieczę nad całością życia gospodarczego w USA zarówno w czasach silnego rozwoju „burzliwych lat 20.”, jak i na początku Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX w.), a także jako prekursor neoliberalnej i propodażowej polityki finansowej.

Cel badawczy: Tekst prezentuje finansowo-prawne założenia doktrynalne poszczególnych re­form podatkowych Andrew Mellona z lat 1921−1929, w których opowiadał się on m.in. za niskim opodatkowaniem, redukcją zadłużenia publicznego i zrównoważonymi budżetami.

Metoda badawcza: historyczno-opisowa.

Wyniki: W artykule ukazane są zarówno pierwotne sukcesy reform Andrew Mellona (owocujące m.in. nadwyżkami budżetowymi i wzrostem gospodarczym), jak też ich długofalowe konsekwen­cje na przełomie lat 20. i 30., gdy − u progu wieloletniego kryzysu finansowego − Mellon wycofał się z niemałej części swoich wcześniejszych postulatów i tuż przed odejściem ze sprawowanych funkcji – pomimo spadku aktywności gospodarczej w USA i wzrastającego bezrobocia – za­proponował liczne podwyżki podatków, krytykując m.in. efekty wynikające z automatycznych stabilizatorów opodatkowania dochodowego.

Bibliografia

Blakey R.G., The Revenue Act of 1921, The American Economic Review 1922/12/1, Mar., s. 75–108.

Blakey R.G., Blakey G.C., The Federal Income Tax, New York 1940.

Brownlee W.E., Federal Taxation in America. A History, ed. 3, Cambridge 2016.

Cannadine D., Mellon. An American Life, New York 2006.

Domitrovic B., Econoclasts. The Rebels Who Sparked the Supply-Side Revolution and Restored American Prosperity, Wilmington, Delaware 2009.

Friedman B.M., Day of Reckoning. The Consequences of American Economic Policy Under Reagan and After, New York 1988.

Friedman L.M., American Law in the 20th Century, New Haven−London 2002.

Greenspan A., Wooldridge A., Capitalism in America. A History, New York 2018.

Gwiazdowski R., Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Warszawa 2007.

King R.F., Money, Time & Politics. Investment Tax Subsidies & American Democracy, New Haven−London 1993.

Klein M., Rainbow’s End. The Crash of 1929, New York 2001.

Krugman P., Wells R., Economics, ed. 2, New York 2009.

Laffer A.B., Moore S., Tanous P.J., The End of Prosperity. How Higher Taxes Will Doom the Economy – If We Let It Happen, New York 2009.

Mehrotra A.K., Making the American Fiscal State. Law, Politics, and the Rise of Progressive Taxation 1877–1929, New York 2014.

Mellon A.W., Taxation. The People’s Business, New York 1924.

Pechman J., Federal Tax Policy, ed. 5, Washington, D.C. 1987.

Reynolds D., America. Empire of Liberty, London 2010.

Roberts P.C., The Supply-Side Revolution. An Insider’s Account of Policymaking in Washington, London 1984.

Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 2015.

Stein H., The Fiscal Revolution in America, Washington, D.C. 1996.

Tindall G.B., Shi D.E., America. A Narrative History, ed. 2, New York 1984.

Witte J.F., The Politics and Development of the Federal Income Tax, Madison, Wisconsin 1985.

Wu T., The Attention Merchants. The Epic Struggle to Get Inside Our Heads, London 2017.

Federal Capital Stock Tax: (Revenue Act of September 8, 1916) and Treasury Department Regulations no. 38, Revised 1918, ed. Guaranty Trust Company of New York, New York 1918, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.319510021240507&view=1up&seq=1; stan na 17.05.2020 r.

https://www.federalreservehistory.org/people/andrew_w_mellon; stan na 19.05.2020 r.

https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit/earned-income; stan na 19.05.2020 r.

https://www.jec.senate.gov/reports/97th%20Congress/The%20Mellon%20and%20Kennedy%20Tax%20Cuts%20-%20A%20Review%20and%20Analysis%20(1122).pdf; stan na 21.05.2020 r.

Pizzigati S., Commentary: How Gary Cohn and Andrew Mellon Both Failed America, „Fortune”, https://fortune.com/2018/03/09/gary-cohn-resigning-tariffs-andrew-mellon/; stan na 20.05.2020 r.

Opublikowane
2021-08-28
Dział
Artykuły - PRAWO