Negatywne skutki patentowania oprogramowania

  • Bartłomiej Biga Cracow University of Economics, Faculty of Public Economy and Administration, Department of Public Policies https://orcid.org/0000-0003-0837-4923
Słowa kluczowe: własność intelektualna, patenty na oprogramowanie, zarządzanie zasobami nie¬materialnymi, prawo własności przemysłowej

Abstrakt

Przedmiot badań: Wykorzystywanie różnych sposobów ochrony oprogramowania, co jest klu­czowym zagadnieniem dla zarządzania zasobami niematerialnymi w wielu przedsiębiorstwach.

Cel badawczy: Celem artykułu jest zbadanie, jak osoby zarządzające firmami z branży IT po­strzegają możliwość patentowania oprogramowania oraz porównanie ich oceny z problemami związanymi z tą formą ochrony własności intelektualnej, które zostały opisane w literaturze.

Metoda badawcza: Artykuł opiera się na badaniu jakościowym – wywiadach z osobami zarządza­jącymi firmami produkującymi oprogramowanie. Następnie, w celu zidentyfikowania relacji między teoretycznymi i praktycznymi wskazaniami dokonane zostało porównanie rzeczywistych powodów niepatentowania oprogramowania z motywacjami odnalezionymi w przeglądzie literatury.

Wyniki: Badanie jakościowe dostarcza empirycznych danych o strategiach ochrony własności intelektualnej w małych i średnich firmach produkujących oprogramowanie w kontekście proble­mów wynikających z dopuszczalności patentowania oprogramowania, ze szczególnym uwzględ­nieniem zjawiska gąszczy patentowych. Artykuł wskazuje ponadto możliwe sposoby ogranicza­nia negatywnych skutków dominującej formy ochrony własności intelektualnej, które są możliwe do zastosowania na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw.

Bibliografia

Anderson J.J., Menell P.S., Informal Deference: A Historical, Empirical, and Normative Analysis of Patent Claim Construction, Northwestern University Law Review 2004/108, pp. 1–83.

Beltrán-Morales L.F. et al., The development of ecosystems for technology transfer in Mexico: the role of Patenting Centers, Queen Mary Journal of Intellectual Property 2018/8, pp. 333–347.

Bessen J., A Generation of Software Patents, Boston University School of Law Working Paper 2012/1, pp.1–20.

Bessen J., Hunt R.M., An Empirical Look at Software Patents, Journal of Economics & Management Strategy 2007/16, pp. 157–189.

Bessen J., Meurer M.J., Patent Failure, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2008, pp. 1–313.

Campbell-Kelly M., Not All Bad: An Historical Perspective on Softare Patents, Michigan Telecommunications and Technology Law Review 2005/11, pp. 191–248.

Coriat B., Orsi F., Establishing a New Intellectual Property Rights Regime in the United States, Research Policy 2002/31, pp. 1491–1507.

Dent C., New Insights in Patent History: An Application of Evolutionary Theory, Queen Mary Journal of Intellectual Property 2018/8, pp. 171–190.

Graham S., Vishnubhakat S., Of Smart Phone Wars and Software Patents, The Journal of Economic Perspectives 2013/27, pp. 67–86.

Lemley M.A., Software Patents and the Return of Functional Claiming, Wisconsin Law Review 2013, pp. 905–964.

Lemley M.A., Melamed A.D., Missing the Forest for the Trolls, Columbia Law Review 2013/113, pp. 2160–2111.

Mandel G.N., Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational, Ohio State Law Journal 2006/67, pp. 1391–1462.

Mann R.J., Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry?, Texas Law Review 2005/83, pp. 961–1030.

Miller S.P., “Fuzzy” Software Patent Boundaries and High Claim Construction Reversal Rates, Stanford Technology Law Review 2014/14, pp. 808–845.

Noel M., Schankerman M., Strategic Patenting and Software Innovation, The Journal of Industrial Economics 2014/61, pp. 481–520.

Soderberg J., Hacking Capitalism, Routledge, London 2008, pp. 1–252.

Opublikowane
2021-08-28
Dział
Artykuły - EKONOMIA