Międzynarodowy inkubator biznesu jako strategia wejścia na rynek zagraniczny – systematyczny przegląd literatury

Słowa kluczowe: inkubator biznesu, inkubacja biznesu, strategie wejścia na rynek zagraniczny, systematyczny przegląd literatury

Abstrakt

Przedmiot badań: Wybór strategii wejścia na rynek zagraniczny to temat, który interesuje bada­czy akademickich od dziesięcioleci. Były one często konceptualizowane wzdłuż kontinuum od eksportu, różnego rodzaju form kooperacji kontraktowych lub kapitałowych z partnerami zagra­nicznymi do samodzielnego prowadzenia biznesu za granicą. Jednak wyzwania związane z wej ściem na rynek zagraniczny, szeroko znane w literaturze z zakresu biznesu międzynarodowego jako „liabilities of foreignness”, nadal pozostają istotne dla nowych biznesów. W ostatnich latach nowe zjawisko, tj. międzynarodowy inkubator biznesu (MIB), które ma na celu ułatwienie przed­siębiorstwom wejścia na rynek zagraniczny, pojawiło się i zostało opisane w literaturze jako nowa metoda wejścia na rynek zagraniczny.

Cel badawczy: Celem pracy było zbadanie istniejącej w literaturze wiedzy dotyczącej MIB jako metody wejścia na rynek zagraniczny.

Metoda badawcza: W pracy zastosowano systematyczny przegląd literatury z wyszukiwaniem słów kluczowych w różnych akademickich bazach danych w celu odpowiedzi na pytania badawcze.

Wyniki: Wyniki wskazały, że chociaż zjawisko MIB stało się coraz bardziej powszechne, litera­tura na ten temat jest obecnie bardzo ograniczona. Wyniki ujawniły również, że lepszy kompro­mis między ryzykiem a kontrolą, niższe koszty wejścia na nowy rynek, uzyskana wiedza, relacje sieciowe, zaufanie, aspekty instytucjonalne i zaangażowanie strategicznych zasobów to główne cechy, które dają przewagę MIB nad innymi strategiami wejścia. Na podstawie wyników badań w artykule przedstawiono rekomendacje dla przyszłych badań, które mogą stanowić wkład w li­teraturę dotyczącą MIB.

Bibliografia

Abidi D., Koichi N., Management approach for innovation success in unstable and stable environments: Opportunity-based approach vs administrative control approach, Competitiveness Review 2019/30/1, pp. 20–40.

Albers S., Heuermann C., Koch B., International Market Entry Strategies of EU and Asia-Pacific Low Fare Airlines, Working Paper 106 of the Dept. of General Management, Business Policy and Logistics, University of Cologne, Cologne 2009.

Allen D.N., Rahman S., Small business incubators: a positive environment for entrepreneurship, Journal of Small Business Management 1985/23, pp. 12–22.

Amezcua A.S., Bradley S.W., Wiklund J., Cutting the apron strings of business incubation firms: is the liability of newness…A liability?, Academy of Management Annual Meeting Proceedings 2011/1, pp. 1–7.

Benito G.R.G., Petersen B., Welch L.S., Towards more realistic conceptualisations of foreign operation modes, Journal of International Business Studies 2009/40/9, pp. 1455–1470.

Blackburne G.D., Business incubation as a method of foreign market entry, Ph.D. dissertation, Leeds University Business School, The University of Leeds, Leeds (UK) 2014.

Blackburne G.D., Buckley P.J., The international business incubator as a foreign market entry mode, Long Range Planning 2019/52/1, pp. 32–50.

Brouthers K.D., Hennart J.F., Boundaries of the Firm: Insights from International Entry Mode Research, Journal of Management 2007/33/3, pp. 395–425.

Bruneel J., Cock R.D., Entry Mode Research and SMEs: A Review and Future Research Agenda, Journal of Small Business Management 2016/54/S1, pp. 135–167.

Buckley P.J., Pass C.L., Prescott K., Foreign Market Servicing by Multinationals: An Integrated Treatment, International Marketing Review 1990/7/4, pp. 25–40.

Campbell C., Allen D.N., The small business incubator industry: micro-level economic development, Economic Development Quarterly 1987/1/2, pp. 178–191.

Chandra A., Chao C.A., Growth and evolution of high-technology business incubation in China, Human Systems Management 2011/30/1, pp. 55–69.

Chen J., Jinrong Y., Miao Z., Business incubators in China, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 2003/3/1–2, pp. 67–77.

Denk N., Kaufmann L., Roesch J.F., Liabilities of Foreignness Revisited: A Review of Contemporary Studies and Recommendations for Future Research, Journal of International Management 2012/18/4, pp. 322–334.

Denyer D., Tranfield D., “Producing a systematic review”, in: A.D. Buchanan, A. Bryman (eds.), The Sage Handbook of Organizational Research Methods, Sage Publications, London, 2009, pp. 671–689.

Engelman R., Zen A.C., Fracasso E.M., The Impact of the Incubator on the Internationalization of Firms, Journal of Technology Management & Innovation 2015/10/1, pp. 29–39.

Gao H., Ren M., Zhang J., Sun R., Network gatekeeping in SME exporters’ market entry in China, International Marketing Review 2016/33/2, pp. 276–297.

Gretzinger S., Ulrich A.M.D., Hollensen S., Leick B., Understanding incubation during foreign market entry: lessons learnt from an illustrative Danish case study, Journal of Business & Industrial Marketing 2020.

Hansen M.T., Chesbrough H., Sull D., Nohria N., Networked incubators: Hothouses of the New Economy, Harvard Business Review 2000/78, pp. 74–84.

Johanson J., Vahlne J.E., The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership, Journal of International Business Studies 2009/40, pp. 1411–1431.

Lalkaka R., Business incubators in developing countries: characteristics and performance, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 2003/3/1–2, pp. 31–55.

Laufs K., Schwens C., Foreign market entry mode choice of small and medium-sized enterprises: A systematic review and future research agenda, International Business Review 2014/23/6, pp. 1109–1126;

Li J., Overseas technology incubators for international entrepreneurship: A Chinese experiment, International Journal of Entrepreneurship and Innovation 2009/10/3, pp. 181–190.

McDougall P.P., Oviatt B.M., International entrepreneurship: the intersection of two research paths, The Academy of Management Journal 2000/43/5, pp. 902–906.

Mian S.A., US university-sponsored technology incubators: an overview of management, policies and performance, Technovation 1994/14/8, pp. 515–528.

Mian S., Lamine W., Fayolle A., Technology Business Incubation: An overview of the state of knowledge, Technovation 2016/50–51, pp. 1–12.

Moen Ø., The Born Globals: A new generation of small European exporters, International Marketing Review 2002/19/2, pp. 156–175.

Oviatt B.M., McDougall P.P., Toward a theory of international new ventures, Journal of International Business Studies 1994/25/1, pp. 45–64.

Oviatt B.M., McDougall P., Global start-ups: entrepreneurs on a worldwide stage, Academy of Management Perspectives 1995/9/2, pp. 30–43.

Pavlikha N., Skorokhod I., Kytsyuk I., Marchuk I., Innovative forms of international business, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection 2014/25/2, pp. 153–161.

Peters L., Rice M., Sundararajan M., The Role of Incubators in the Entrepreneurial Process, Journal of Technology Transfer 2004/29/1, pp. 83–91.

Rabbiosi L., Santangelo G.D., Parent company benefits from reverse knowledge transfer: The role of the liability of newness in MNEs, Journal of World Business 2013/48/1, pp. 160–170.

Rask M., Bøllingtoft A., The Export Incubator: Leveraging Export Assistance through Networking?, 3rd Aalborg University Conference on Internationalisation of Companies and Intercultural Management, Rebild, Denmark 2008.

Root F.R., Entry Strategies for International Markets, San Francisco, Jossey-Bass 1998.

Rousseau D.M., Manning J., Denyer D., Evidence in management and organizational science: assembling the field’s full weight of scientific knowledge through syntheses, The Academy of Management Annals 2008/2/1, pp. 475–515.

Schellenberg M., Harker M.J., Jafari A., International market entry mode – a systematic literaturę review Journal of Strategic Marketing 2018/26/7, pp. 1–27.

Schepis D., How innovation intermediaries support startup internationalization: a relational proximity perspective, Journal of Business & Industrial Marketing 2020.

Sethi D., Judge W., Reappraising liabilities of foreignness within an integrated perspective of the costs and benefits of doing business abroad, International Business Review 2009/18/4, pp. 404–416.

Tranfield D., Denyer D., Smart P., Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review, British Journal of Management 2003/14/3, pp. 207–222.

Ulrich A.M.D., Hollensen S., The Incubator concept as an entry mode option for Danish SME’s, Transnational Marketing Journal 2014/2/1, pp. 1–19.

Vedovello C., Godinho M.M., Business incubators as a technological infrastructure for supporting small innovative firms’ activities, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 2003/3/1/2, pp. 4–21.

Wu J., Chen X., Home country institutional environments and foreign expansion of emerging market firms, International Business Review 2014/23/5, pp. 862–872.

Xu L., Business incubation in China: Effectiveness and perceived contributions to tenant enterprises, Management Research Review 2010/33/1, pp. 90–99.

Zaheer S., Overcoming the Liability of Foreignness, Academy of Management Journal 1995/38/2, pp. 341–363.

JETRO Business Support Center in Thailand, https://www.jetro.go.jp/thailand/e_activity/bscteng. html; accessed: 3.01.2021.

German Business Incubator. https://vietnam.ahk.de/en/services/german-business-incubator; accessed: 3.01.2021

Launchpad. The simple solution to in-market presence. https://www.ukibc.com/what-we-offer/market-entry/launchpad/; accessed: 3.01.2021.

Launchpad. What is the service? http://www.cbbc.org/services/launchpad/; accessed: 3.01.2021.

Opublikowane
2021-08-28
Dział
Artykuły - EKONOMIA