Analiza nieefektywności japońskiego Kodeksu dobrych praktyk (2014) w obliczu Zasady uczciwego ujawniania (2018)

Słowa kluczowe: Abenomika, konflikt interesów, nadzór korporacyjny

Abstrakt

Przedmiot badań: Niniejszy artykuł analizuje efektywność jednego z założeń Abenomiki – Ko­deksu dobrych praktyk (2014), w obliczu Zasady uczciwego ujawniania z 2018 r. Kodeks ma na celu zarówno zwiększanie zwrotu dla inwestorów, jak również wspieranie wzrostu wartości firmy oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju spółek, w których dokonano inwestycji.

Cel badawczy: w tym badaniu sprawdza się nieskuteczność jednego z rozwiązań Abenomics, japońskiego kodeksu zarządzania (2014), „kodeksu”, skonfrontowanego z japońską zasadą uczciwego ujawniania (2018). Kodeks ma na celu zarówno zwiększenie zwrotu z inwestycji dla inwestorów finansowych, jak i wspieranie wartości korporacyjnej oraz trwałego wzrostu firm, w których dokonano inwestycji. Celem tego badania jest, po pierwsze, wyjaśnienie związku mię­dzy cenami akcji a stosunkami zysku do ceny na japońskim rynku akcji, odzwierciedlającym najgorszy okres wyników w latach 1989–2018, kiedy ceny akcji stale spadały. Drugi polega na ocenie, czy stosowanie Kodeksu z perspektywy inwestorów długoterminowych jest sensowne czy bezsensowne.

Metoda badawcza: W artykule zostało zastosowane podejście Brealeya, Myersa i Allena (2008), w którym omówiony jest model zdyskontowanych dywidend oraz wartość bieżąca netto możli­wości wzrostu.

Wyniki: Analiza do wniosku, że zastosowanie Kodeksu dobrych praktyk w Japonii było niesku­teczne.

Bibliografia

Brealey R., Myer S., Allen F. (BMA), Corporate Finance, Eighth Edition, McGraw-Hill International Edition, 2006.

Cadbury Report, Financial Aspects of Corporate Governance, The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Gee Publishing Ltd., 1992, pp. 1–64.

Fama E., Agency Problems and the Theory of the Firm in Journal of Political Economy 1980/1988 (2), The University of Chicago Press, pp. 288–307.

Fama, E., French K., The Cross-Section of Expected Stock Returns in The Journal of Finance 1992/47 (2), pp. 427–465.

Financial Reporting Council, UK, The UK Stewardship Code, Code: Corporate Governance, September 2012.

Financial Service Agency, Japan, Fair Disclosure Rule, Financial Instruments and Exchange Act Japan, Act No.25, Article 27: Sub-36, the Original Act enacted on April 13, 1948, amended on April 1, 2018.

Financial Service Agency, Japan, Principles for Responsible Institutional Investors Japan’s Stewardship Code) – To promote sustainable growth of companies through investment and dialogue, in The Council of Experts Concerning the Japanese version of Stewardship Code, 2014, p. 1.

Hampel Report, Committee of Corporate Governance: Final Report, The Committee of Corpo¬rate Governance, Gee Publishing Ltd., 1998, pp. 1–60.

Jensen M., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers in American Economic Review 1986/76 (2), pp. 323–329.

Kay J., The Kay Review of UK Equity Markets and Long-term Decision Making Final Report in Department for Business, Innovation and Skills, House of Commons, 2012.

Modigliani F., Miller M., Corporate income taxes and the cost of capital: a correction in Amer¬ican Economic Review 1963, 53 (3), pp. 433–443.

Modigliani F., Miller M., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Invest¬ment in American Economic Review 1958/48 (3), pp. 261–297.

OECD, Options to improve the Governance and Investment of Japan’s Government Pension Fund in Working Papers on Finance, Insurance and private pensions, 2010.

Walker review, A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities, Final Recommendations, The Walker review secretariat, 2009.
Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - EKONOMIA