Kontakt

Kontakt do Redakcji
Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
ul. S. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
www.wpia.uni.lodz.pl

    Część prawnicza
Redaktor Naczelny - prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska – apikulska@wpia.uni.lodz.pl
Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. prof. UŁ Agnieszka Liszewska – aliszewska@wpia.uni.lodz.pl

   Część ekonomiczna
Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. prof. UŁ Tomasz Dorożyński – tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl
Sekretarz Redakcji – dr Agata Wieczorek – agata.wieczorek@uni.lodz.pl

 

Kontakt do Wydawcy
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź
tel. +48 42 665 54 59; +48 661 626 200
biuro@ltn.lodz.pl