POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW i jest  finansowane w ramach programu  „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Czasopismo jest współfinansowane ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydawcą czasopisma jest  Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

               

 

 

Aktualny numer

Tom 114 (2020)

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 136/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Wydano z pomocą finansową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg    logo_wpia_croppedx2.jpg     ek-soc_logo_pl4.jpg

Opublikowane: 2020-06-01
Wyświetl wszystkie numery