Wydania drukowane

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można:

1. bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym

2. składając zamówienie poprzez wiadomosć e-mail (biuro@ltn.lodz.pl)