Profil czasopisma

 1. Tytuł: Studia Prawno-Ekonomiczne
 2. Dziedzina nauk społecznych:  1. nauki prawne   2. ekonomia i finanse  3. nauki o zarządzaniu i jakości
 3. Rok powstania publikacji: 1968
 4. Częstotliwość wydania: kwartalnik
 5. Kraj publikacji: Polska
 6. Język: polski i języki kongresowe
 7. Stan formatu: elektroniczny (e-ISSN 2450-8179) i w druku (ISSN 0081-6841)
 8. Adres strony internetowej: czasopisma.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne
 9. Dostęp: otwarty dostęp on-line.   
 10. Indeksy: CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, ProQuest, EBSCOhost, ERIH Plus, PBN/Pol-index
 11. Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.