Głosowanie za pośrednictwem Internetu w Estonii

  • Aleksandra Lipień Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński https://orcid.org/0000-0002-3922-1914
Słowa kluczowe: i-głosowanie, Estonia, wybory, tajne głosowanie

Abstrakt

W artykule zostało przedstawione głosowanie elektroniczne w wyborach i referendach na przykładzie Estonii. Wybór tego państwa nie jest przypadkowy. Należy ono bowiem do grona liderów w rozwijaniu elektronicznych sposobów głosowania. Doświadczenia estońskie mogą zatem stanowić inspirację dla polskiego ustawodawcy w sytuacji, gdyby podjął on próbę wprowadzenia tego sposobu głosowania. Autorka wskazuje powody wprowadzenia głosowania elektronicznego w Estonii i sposób jego wdrożenia, biorąc pod uwagę stanowisko estońskiego Sądu Najwyższego w tej sprawie. W artykule szczegółowo opisano procedurę głosowania tą metodą, a także przedstawiono mocne i słabe strony jej działania w Estonii.

Bibliografia

Balicki Ryszard, Preisner Artur.2007. E-voting-szanse, możliwości, zagrożenia. W Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski (materiały pokonferencyjne).

De Vries Manon, Bokslag Wouter. 2016.Evaluating e-voting: theory and practice, https://www. researchgate.net/publication/301847871_Evaluating_e-voting_theory_and_practice(dostęp 8.03.2019).

Drechsler Wolfgang, Madise Ülle. 2002. „E-voting in Estonia”. Trames6.

E-Voting System. General Overview. 2005-2010.Estonian National Electoral Committee, Tallin.

Maaten Epp. 2004.Towards remote e-voting: Estonian case,https://www.researchgate.net/publication/220789166_Towards_Remote_E-Voting_Estonian_case(dostęp 7.03.2019).

Madise Ülle, Martens Tarvi. 2006. E-voting in Estonia 2005. The first practice of country-wide binding Internet voting in the world, http://krasinskiy.ru/madise_martens.pdf(dostęp 8.03.2019)

Madise Ülle, Vinkel Priit.2011.„Constitutionality of Remote Internet Voting: The Estonian Perspectiveˮ.Juridica International,XVIII, https://www.researchgate.net/publication/281318412_Constitutionality_of_Remote_Internet_Voting_The_Estonian_Perspective(dostęp 11.03.2019).

Michalak Bartłomiej. 2013. Absencja wyborcza[hasło]. W A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Musiał-Karg Magdalena. 2018.„Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego (i-voting) w wybranych państwach”. Zeszyty Prawnicze BAS1 (57).

Rzucidło Jakub. 2013. „Perspektywy głosowania za pośrednictwem Internetu w Rzeczypos-politej Polskiej”. Studia Wyborcze15.

Rzucidło Jakub. 2015. Elektroniczny rząd. Aspekty Konstytucyjnoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Solvak Mihkel, Vassil Kristjan. 2016.E-voting in Estonia: Technological Diffusion and Other Developments Over Ten Years (2005–2015).Tartu: University of Tartu & Estonian National Electoral Committee.

Solvak Mihkel, Vassil Kristjan. 2017. „Could Internet Voting Halt Declining Electoral Turnout ? New Evidence That E-voting Is Habit Formin”.Policy and Internet10.

Tsahkna Anna-Greta.2013. „E-voting: lessons from Estonia”. European View12.

Zbieranek Jarosław. 2013. Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Warszawa: Diffin.

Żukowski Arkadiusz. 1999. Systemy wyborcze. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Żukowski Arkadiusz. 2015. Światowe tendencje zmian w prawie wyborczym. W Problemy konstytucyjne. Red. Joanna Juchniewicz, Marcin Dąbrowski. Olsztyn: Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UWM Olsztyn.

Ustawa o dokumentach tożsamości z dnia 15 lutego 1999 r./(RT I 1999, 25, 365), https://www.riigiteataja.ee/akt/77253.

Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 8 marca 2000 r. (RT I 2000, 26, 150), https://www.riigiteataja.ee/akt 71878.

Ustawa wyborcza do Riigikogu z dnia 12 czerwca 2002 r. (RT I 2002, 57, 355), https://www.riigiteataja.ee/akt/178356

https://www.ndi.org/e-voting-guide/internet-voting(dostęp12.03.2019).

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/25925?download=true (dostęp 5.10.2016).

https://www.valimised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia(dostęp 7.03.2019).

https://www.valimised.ee/en(dostęp 10.03.2019).

https://www.ndi.org/e-voting-guide/internet-voting(dostęp 7.03.2019).

https://www.valimised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia

https://rk2019.valimised.ee/en/voting-result/voting-result-main.html(dostęp 7.03.2019).

https://www.valimised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia(dostęp7.03.2019).

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia(dostęp 8.03.2019).

http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/tech/ivote/comp&document=benefit〈=e(dostęp 8.03.2019).

http://techpresident.com/news/wegov/25066/estonia-online-voting-system-not-secure(dostęp 8.03.2019).

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia(dostęp 8.03.2019).

https://www.idea.int/data-tools/question-countries-view/521/99/ctr(dostęp 8.03.2019).

Opublikowane
2019-12-22
Dział
Artykuły