Adres Redakcji/ Editorial address
Uniwersytet Łódzki, Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

Adres Wydawcy/ Publisher address
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

Główna osoba do kontaktu

Jarosław Płuciennik
Redaktor Naczelny

Wsparcie techniczne

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tel. +48 42 665 54 59