Historia „przepisana w tym samym języku, ale od prawej strony do lewej”. O Sprawie Meursaulta Camela Daouda

  • Danuta Szajnert Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego https://orcid.org/0000-0002-9005-6942

Bibliografia

Ansel Yves (2012), Albert Camus, totem et tabou, politique de la postérité, Presses universitaires de Rennes, Renne.

Camus Albert (1958), Actuelles III. Chronique Algérienne, Éditions Gallimard, Paris.

— (1962), L’étranger, Éditions Gallimard, Paris.

— (1965), Essais, Éditions Gallimard, Paris.

— (1971), Eseje, przeł. J. Guze, PIW, Warszawa.

— (1972), Obcy, przeł. M. Zenowicz [w:] tegoż, Obcy. Dżuma. Upadek, Wydawnictwo Literac¬kie, Kraków.

— (1991), Człowiek zbuntowany, przeł. J. Guze, Oficyna Literacka Res Publica, Kraków.

Carroll David (2008), Albert Camus the Algerian: Colonialism, Terrorism, Justice, Columbia UP, New York.

Daoud Kamel (2013), Meursault, contre-enquête, Editions barzakh, Alger.

— (2014), Meursault, contre-enquête, roman, Éditions Actes Sud, Arles.

— (2015), Sprawa Meursaulta, przeł. M. Szczurek, Wydawnictwo Karakter, Kraków.

Kaplan Alice (2012), New Perspectives on Camus’s Algerian Chronicles [w:] Camus A., Algerian Chronicles, ed. Kaplan A., trans. A. Goldhammer, Harvard UP, Cambridge, MA.

— (2014), „Meursault, contre-enquête” de Kamel Daoud, „Contreligne” juin, https://www.academia.edu/35346618/_Meursault_contre-enqu%C3%AAte_de_Kamel_Daoud [dostęp: 17.05.1019].

— (2016), Making „L’Etranger” contemporary: Kamel Daoud’s „Mersault contre-enquête” [w:] Being Contemporary. French Literature, Culture and Politics Today, eds. Brozgal L., Kippur S., Liverpool UP, Liverpool.

Mestaoui Lobna (2017), Le «butin de guerre» camusien, de Kateb Yacine à Kamel Daoud, „Babel.

Littératures plurielles” (36), http://journals.openedition.org/babel/5002 [dostęp 12.01.2020].

Said Edward (2009), Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Sartre Jean-Paul (1973), Komentarz do „Obcego” Camusa, przeł. J. Prokop [w:] Sztuka inter¬pretacji, t. II, wybór i oprac. H. Markiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

Szajnert Danuta (2011), Dywersyjny potencjał apokryfu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 2.

— (2014) The Subversive Potential of an Apocryphon [w:] Critical Theory and Critical Genres. Contemporary Perspectives from Poland, eds. Russell Ch., Melberg A., Płuciennik J., Wró¬blewski M., Peter Lang, Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles.
Opublikowane
2019-12-29
Jak cytować
Dział
Eseje