Indeksowanie i widoczność

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-Index, Index Copernicus (ICV: 2019 - 90.79; 2018 - 87.40; 2017 - 87,88), CEEOL, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus i CrossRef(DOI).

Czasopismo ma autoryzowany profil w bazie Most Wiedzy.

Publikacje w formacie open access dostępne są na platformie czasopisma będącej własnością wydawcy (zob. Wydania Online) - wszystkie zeszyty od 2011 roku. Planowane jest udostępnienie również zeszytów archiwalnych.