Czasopismo finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Opublikowane: 2020-05-16

Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”