[1]
Ejsmunt-Wieczorek, I. 2018. Polisemia werbalna w gwarach: http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/4. Rozprawy Komisji Językowej. 64, (grudz. 2018), 43–57.