[1]
Wierzbicka, A. 2019. Gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna – miejsce fitonimów w językowym obrazie świata użytkowników gwar (na Kujawach i poza nimi): Where mullein grows is where a portionless maid lives – phytonyms in the linguistic picture of the world painted by dialect users (in Kujawy region and apart from them). Rozprawy Komisji Językowej. 65, (sty. 2019), 229–243.