[1]
Ананьева, Н. 2019. Некоторые названия внебрачного ребенка в русском языке: Niektóre nazwy nieślubnego dziecka w języku rosyjskim. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 7–20.